Our Rating
Your Rating

ฆ่าปิดปาก

ฆ่าปิดปาก (2530)
ฆ่าปิดปาก
ไตรสตาร์โปรดั๊กชั่น
ปลิดชีวิต ปิดปาก…ถ้าไม่อยากติดคุก!
ฆ่าปิดปาก
ของ ศิษย์วิษณุ
สรพงศ์ ชาตรี อภิรดี ภวภูตานนท์
ลักษณ์ อภิชาติ, พยัคฆ์ รามวาทิน, โดม สิงห์โมฬี,
สมชาย สามิภักดิ์, ตึ๊กตา, เกรียง, มารศรี อิศรางกูร,
มารศรี ณ บางช้าง, เมืองเริง ปัทมินทร์ และชิต ไทรทอง
พุฒพันธ์ สมศรี อำนวยการสร้าง
ชาญ นาคเปลี่ยว ถ่ายภาพ
ศักดิ์สิทธิ์ ชิดชอบ กำกับ
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Leave a Reply