Our Rating
Your Rating

คนไฟลุก     

“เพียงชั่วพริบตา ไฟมรณะเผาร่างทั้งเป็น”
“ปริศนาแห่งไฟ ไสยศาสตร์หรือเรื่องเหนือธรรมชาติ ความจริงที่คุณต้องพิสูจน์”

นักแสดง:

บงกช คงมาลัย …. โมนา 
ชลัฏ ณ สงขลา …. ดอน 
อาชิรญาณ์ ภีระภัทร์กุญช์ชญา …. พลอย 
ปรางทอง ชั่งธรรม …. ขวัญ 
สุธีรัชย์ ชาญนุกูล …. วัง 

Leave a Reply