Our Rating
Your Rating

คนดิบ

คนดิบ (2529)
คนดิบ
เขาสองคนมีชีวิตแค่ครึ่งคน
ฉัตรชัย เปล่งพานิช บิณฑ์ บันลือฤทธิ์
ซี.เอ็ม.โปรดักชั่น เสนอผลงานอันดับ 1
คนดิบ
บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ฉัตรชัย เปล่งพานิช
วรรณศรี ศรีวรรณ สุมณฑา ไชยประนัง
นคร เอี่ยมสอาด, ซูกุด น้ำจัน, โทน ทักษ์ภิรมย์,
เอก พรหมคล้าย, จำรัส ฮะเติ้ง, แอ๊ดยู๊ด,
รมณ์ อักษรเนียม, หยาดน้ำฝน,
เชาว์ มีคุณสุต กำกับการแสดง
ฐิติวัฒน์ หลังนาค ถ่ายภาพ
สุนิชา สร้างเรื่อง
ฉลอง มงคลชัย อำนวยการสร้าง
ผลิตโดย ทีมงานยังเติร์ก
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Leave a Reply