Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

ขุนศึก 2519

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ขุนศึก

ขุนศึก

15 ปี หลังจากอยุธยาเสียกรุงให้แก่พระเจ้าบุเรงนอง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกรีธาทัพไทย พร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรถ พระอนุชา เข้ายึดเมืองแกลงอันเป็นเมืองเชื่อมเขตแดนอยุธยากับหงสาวดี ได้ทรงหลั่งอุทกธาราประเทศตัดไมตรีกับกรุงหงสา ฝ่ายหงสายกกำลังบุกอยุธา “เสมา” ลูกชาย มั่น ช่างตีเหล็ก ซึ่งมีทักษะด้านดาบเชิงรบที่ดี ปรารถนาจะใช้วิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมารักษาแผ่นดินเกิดไว้ ได้คุมทหารกองหนึ่งจากท่าน “ขุนลิต”

ขุนลิตสู้จนตัวตาย เสมาจึงสืบทอดเจตนารมณ์ทำงานต่อ โดยรวบรวมกองอาสาและนำเรื่องกราบเรียนพระธรรมนูญ และได้เข้าร่วมเป็นทัพหน้าของพระธรรมนูญ ตีทัพหงสาจนต้องถอยทัพกลับไป และทำให้เสมา ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนแสนศึกพ่าย

ความยาว 117 นาที

นักแสดง ขุนศึก

สมบัติ เมทะนี – เสมา (ขุนแสนศึกพ่าย)
นัยนา ชีวานันท์

ขุนศึก (2519)
ไฟว์สตาร์โปรดัคชั่น
โดย เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร
เสนอผลงานของ สักกะ จารุจินดา
ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์
ที่ยิ่งใหญ่..มโหฬาร
เป็นประวัติการณ์ของ ภาพยนตร์ไทย
ขุนศึก
ของ ไม้เมืองเดิม
สมบัติ เมทะนี นัยนา ชีวานันท์
ธัญญรัตน์ โลหะนันท์ มานพ อัศวเทพ สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์
สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงดาว จารุจินดา, ดวงใจ หทัยกาญจน์,
จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์
โชน บุนนาค, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, สมโภชน์ อัครพันธ์ ถ่ายทำ
นิวไฟว์สตาร์ จำหน่ายในประเทศ
ครีเอชั่น จำหน่ายนอกประเทศ

ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง ขุนศึก

 

Reviewed by admin on 03 กันยายน 2018