Our Rating
Your Rating

ขุนศึก 2519

15 ปี หลังจากอยุธยาเสียกรุงให้แก่พระเจ้าบุเรงนอง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกรีธาทัพไทย พร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรถ พระอนุชา เข้ายึดเมืองแกลงอันเป็นเมืองเชื่อมเขตแดนอยุธยากับหงสาวดี ได้ทรงหลั่งอุทกธาราประเทศตัดไมตรีกับกรุงหงสา ฝ่ายหงสายกกำลังบุกอยุธา “เสมา” ลูกชาย มั่น ช่างตีเหล็ก ซึ่งมีทักษะด้านดาบเชิงรบที่ดี ปรารถนาจะใช้วิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมารักษาแผ่นดินเกิดไว้ ได้คุมทหารกองหนึ่งจากท่าน “ขุนลิต”

ขุนลิตสู้จนตัวตาย เสมาจึงสืบทอดเจตนารมณ์ทำงานต่อ โดยรวบรวมกองอาสาและนำเรื่องกราบเรียนพระธรรมนูญ และได้เข้าร่วมเป็นทัพหน้าของพระธรรมนูญ ตีทัพหงสาจนต้องถอยทัพกลับไป และทำให้เสมา ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนแสนศึกพ่าย

ความยาว 117 นาที

นักแสดง ขุนศึก

สมบัติ เมทะนี – เสมา (ขุนแสนศึกพ่าย)
นัยนา ชีวานันท์

 

 

Reviewed by admin on 03 กันยายน 2018

Leave a Reply