Our Rating
Your Rating

กากี เป็นหญิงสาวที่เกิดมาจากดอกมณฑา ซึ่งฤาษีเป็นผู้ชุบชีวิตให้และยกกากีให้เป็นมเหสีของท้าวพรหมทัตฯ ซึ่งท้าวพรหมทัตก็หลงรักกากีมาก วันหนึ่งพญาครุฑมาเล่นสกากับท้าวพรหมทัตเมื่อได้พบกากีก็เกิดหลงรักจึงออกอุบายลักพาตัวกากีหนีไปวิมานฉิมพลี แต่คนธรรพ์ซึ่งแอบหลงรักกาก ี ได้ตามไปช่วยกากีโดยแปลงกายเกาะร่างพญาครุฑไปด้วย และแอบพากากีหนีออกจากวิมานฉิมพลี เมื่อคนธรรม์พากากีกลับมาให้ท้าวพรหมทัตฯ โกรธมากสั่งให้เอานางกากี ไปลอยแพ แต่คนธรรม์สงสารจึงขอให้ท้าวพรหมทัตอโหสิกรรมให้นางกากี เพราะเหตุความผิดอยู่ทีผู้ชายไม่ใช่ผุ้หญิง

สมโพธิ แสงเดือนฉาย อำนวยการสร้าง

กากี

กากี

เอเพ็กซ์ภาพยนตร์ เสนอ
ไชโยภาพยนตร์ อำนวยการสร้าง

กากี

เนรมิต สร้างบทภาพยนตร์-กำกับการแสดง
สมโพธิ แสงเดือนฉาย กำกับเทคนิค

นักแสดง กากี
สรพงศ์ ชาตรี — คนธรรพ์
ทูน หิรัญทรัพย์ — พญาครุฑ
อำภา ภูษิต — กากี
ส.อาสนจินดา — ท้าวพรหมทัต
ดามพ์ ดัสกร — โจรสลัด
ดวงชีวัน โกมลเสน — สนมเอก

 

Leave a Reply