Our Rating
Your Rating

กัมพูชา

โซ ซอม บัค เด็กชายชาวกัมพูชาที่สูญเสียพ่อแม่ไปในสงครามระหว่างคนขเมรที่ในขณะนั้นแตกออกเป็นสามฝ่าย แล้วยังถูกกระหนาบตีจากทหารเวียดนามอีกชั้นหนึ่ง หลังจากหมู่บ้านของเขาโดนทหารเวียดนามบุกและสังหารพ่อแม่ของเขาอย่างเหี้ยมโหด เขาแบกน้องคนเล็กขึ้นหลังและออกพเนจรไปอย่างไม่รู้หนด้วยหวังว่าจะได้ไปถึงชายแดนไทย ที่ที่เขาเรียกว่าสวรรค์ หากระหว่างทางเขาต้องผเชิญหน้ากับทหารเวียดนามจอมโหด ได้รู้จักกับทหารเขมรฝ่ายซอนซานที่ปลุกจิตสำนึกรักชาติกู้แผ่นดินให้กับเขา จนในที่สุดเขาต้องตัดสินใจเลือกว่าจะพาน้องข้ามไปไทย หรือยืนหยัดสู้อยู่ที่บ้านเกิด

Leave a Reply