Our Rating
Your Rating

กบเต้น

กบเต้น (2511)

กัญญามาลย์ภาพยนตร์
ในความอุปถัมภ์ของประชาชน
ดอกดิน ศิลปินของท่าน สร้างเสนอ
กบเต้น
ของ อิงอร

กบเต้น

แก้วฟ้า จัดทำละครวิทยุ
มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์
เคียงคู่มาด้วยความรัก
พร้อมหมู่ดาราที่ปวงประชารู้จัก
หนังที่ท่านประชาชนยกย่องเป็นหนังยอดเยี่ยม

*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

Leave a Reply