Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

กตัญญูประกาศิต

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กตัญญูประกาศิต

ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
ภาพยนตร์ 10 ล้าน อาชญากรรมติดอันดับโลก

กตัญญูประกาศิต
ใบปิดวาดโดย บรรหาร

แจ๊สสยาม กำกับการแสดง
กตัญญูประกาศิต
กล้ากว่าเหล็กเพชร
เนื้อทุกเนื้อ กระดูกทุกท่อน เพื่องานเสี่ยง

โจว เหวิน ฟะ เกรียงไกร อุณหะนันท์ ฉัตรชัย เปล่งพานิช สินจัย หงษ์ไทย
อโนเชาว์ ยอดบุตร, โกวิท วัฒนกุล, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล,
ไกรลาศ เกรียงไกร, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ไกร ครรชิต,
พรพรรณ เกษมมัสสุ, ภูมิ พัฒนายุทธ ฯลฯ
เจริญ เอี่ยมพึ่งพร อำนวยการสร้าง
ส.อาสนจินดา บทภาพยนตร์
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์ ถ่ายภาพ

ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ รางวัลออกแบบและสร้างฉากยอดเยี่ยม และ รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม

กตัญญูประกาศิต 2501

 


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Reviewed by admin on 04 มิถุนายน 2018