Reviews / 31 มกราคม 2551

 1. สียามา

  สียามา หนึ่งตำนานของผู้กล้า ที่ถูกซ่อนไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ เนื้อเรื่องย่อ: พ.ศ. 2307 ในยุคแห่งกรุงศรีอยุธยา ในภาวะสงคราม ผู้รุกรานเดินทัพมุ่งตัดกำลังอยุธยาจากทุกด้าน หนึ่ง มังมหานรธา เป็นแม่ทัพ ตีหัวเมืองทางทวาย กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เข้าล้อมพระนคร อีกด้านหนึ่ง เนเมียวสีหบดี เป็นแม่ทัพ ตีหัวเมืองทางเหนือ จะเข้ามาทางใต้เพื่อตีอยุธยา บ้าน สียามา ที่เคยสงบสุขก็อยู่ในภาวะสงครามเช่นกัน ชาวบ้านผู้กล้าแห่งบ้านสียามา ต่อสู้กับผู้รุกรานที่เดินทัพหลงออกนอกเส้นทาง แต่ในระหว่างการต่อสู้ จู่ ๆ เกวียนประหลาด...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. รักสยามเท่าฟ้า

  ครั้งแรก…ที่คนไทยรู้ว่าเครื่องบินคืออะไร ครั้งแรก… ที่เครื่องบินประเทศฝรั่งแปลกปลอมเข้ามาบนท้องทุ่งนา ครั้งแรก…ที่สยามประเทศติดปีก ริจะส่งคนไทย บินขึ้นไปชมประเทศตนเอง…บนฟ้า!!! ไม่มีอะไร สนุก น่ารัก ต้องใช้ความกล้า ความรัก และความสามัคคีเข้าสู้ เท่านี้อีกแล้ว จากเรื่องจริงของการก่อตั้งกองการบินขึ้นครั้งแรกในเอเชีย สู่ภาพยนตร์เปี่ยมแรงบันดาลใจ สัมผัสความงาม ความรัก และความสามัคคีแห่งฟากฟ้าสยามประเทศด้วยตาคุณเอง “รักสยามเท่าฟ้า”… 31 มกราคมนี้ น่านฟ้าของแผ่น...

  Our Rating:
  Your Rating: