Reviews / 28 ธันวาคม 2499

  1. จันทร์เจ้าขา 2499

    จันทร์เจ้าขา   ฟิล์ม 16 มม./ขาวดำ/พากย์ ฉายที่เอ็มไพร์ บริษัทสร้าง นางลอยภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ฉวี ทัศนปรีดา ผู้ประพันธ์ “พรานบูรพ์” ผู้กํากับ สนาน คราประยูร ผู้เขียนบท “พรานบูรพ์” ผู้ถ่ายภาพ วรรณบูลย์ พิทยาคม เรื่องย่อ ความรักระหว่าง เจียม แจ่มจันทร์ สาวใสซื่อบริสุทธิ์ กับ ร.ต. จิตต์ พีระกุล นายทหารหนุ่ม ถูกกีดกันจาก นางมงคล ป้าของเจียม...

    Our Rating:
    Your Rating: