Reviews / 23 ตุลาคม 2523

  1. แผ่นดินแห่งความรัก

    เอาเท้าเหยียบโลกไว้ให้มั่น จับมือกันไว้ให้แน่น เราจะฝ่ากำแพงเงินไปสู่ แผ่นดินแห่งความรัก เรื่องย่อ: มาลี (จารุณี สุขสวัสดิ์) ขอพ่อออกมาทำวิทยานิพนธ์ที่ต่างจังหวัดเกิดถูก ขโมยกระเป๋าเงิน ทำให้ต้องเร่ร่อน จึงได้เจอกับธง (ราวิน บุรารักษ์) และขอ อาศัยร่วมทางไปด้วย เมื่อพ่อของธงเห็นว่าไม่มีที่อยู่จึงให้อยู่ด้วย โดยเธอ อาสาจะเป็นแม่ครัวให้ ช่วงที่อยู่ที่นี่เธอได้เห็นครอบครัวของธงใช้ชีวิตแบบ ฉบับกสิกรดั่งเดิมและมีความสุขดี แต่แล้วก็ต้องถูกพวกของกำนันเจิม กลั่น แกล้งสารพัด ตัดหนทางไม่ให้ทำนา พวกเขาจึงคิ...

    Our Rating:
    Your Rating: