ใจไทย

ใจไทย ฟิล์ม 16 มม.? / ขาวดํา และสี/ พากย์ 20 กรกฎาคม 2484 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง กรมประชาสงเคราะห์ ผู้พากย์ ทิดเขียว เรื่องย่อ เป็นภาพยนตร์ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อ เผยแพร่กิจการของกรมประชาสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2483 กรมประชาสงเคราะห์ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย นายแพทย์ยง ชุติมา ขุนสงัดโรคกิตติ ขุนสอนสุขกิจ และเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ไปแจกจ่ายเครื่อง อุปโภคบริโภคแก่ผู้อพยพที่หนีความทารุณของฝรั่งเศส...