Memory เมมโมรี่ …รักหลอน

คุณคิดว่า…ทุกครั้งที่เราตื่นขึ้น…ชีวิตที่เป็นอยู่…เป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่ความฝัน บางครั้ง…หลาย ๆ คนนึกอยากให้สิ่งที่เราเห็นเมื่อลืมตา…เป็นแค่เพียงความฝันตื่นหนึ่ง เส้นแบ่งระหว่างเรื่องจริงกับสิ่งสมมุติ…อยู่ที่ตรงไหน ในเมื่อทุก ๆ คน…พยายามที่จะคิด … พยายามที่จะทำ พื่อทุก ๆ ครั้งที่ตื่นขึ้นมา…จะได้พบว่า…ชีวิตที่เห็น…และสิ่งที่เป็นอยู่นั้น…คือชีวิตที่ดีที่สุด ทั้ง ๆ ที่ในความจริง…โลกที่รออยู่…อาจจะไม่ใกล้เคียงเลยกับสิ่ง...