9 วัด

ทำบุญร้อยครั้ง ชำระกรรมเพียงครั้งเดียวไม่ได้ นักแสดง 9 วัด: ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ปุ้น  เจมส์ แม็กกี้   ภราดร ศิรโกวิท พระสุจิตโต  เพ็ญพักตร์ ศิริกุล นิตยา