Reviews / พูนทรัพย์โปรดักชั่น

 1. อุบัติโหด

  อุบัติโหด พูนทรัพย์โปรดักชั่น ประกันคุณภาพ อุบัติโหด BANGKOK EMERGENCY ขอแนะนำอีกวิถีหนึ่งของ…หนุ่มเสก (เสกสรร ชัยเจริญ) พบ..ลิขิต เอกมงคล สินจัย เปล่งพานิช อภิชาติ หาลำเจียก ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง แทน จันทวิโรจน์, อภิญญา คุ้มตะบุตร ขอแนะนำ เบญจพร ชำนาญยันตรกิจ ทรนง ศรีเชื้อ กำกับฯ-บทภาพยนตร์ พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ วรางคณา ณ มโนรม ลำดับภาพ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. นักรักรุ่นกระเตาะ

  นักรักรุ่นกะเตาะ (2522) พูนทรัพย์โปรดัคชั่น โดย วิศิษฐ์ มิ่งวัฒนบุญ เสนอ ความบันเทิงที่สุขล้ำ..ไม่อยากช้ำ อย่าริรักรุ่นกะเตาะ… นักรักรุ่นกะเตาะ ของ สุรพล โทณะวณิก ระบบดิสโก้ซาวน์ 70 ม.ม. นำโดยพระเอกนัยน์ตาฝันคนใหม่ เอกรัฐ ศรีเบญรัตน์ มนฤดี ยมาภัย อรชุมา ธีรวรรณ ไพโรจน์ ใจสิงห์ และนางงามบุปผาชาติเชียงใหม่ อารีย์รัตน์ วัฒนา ร่วมด้วย เศรษฐา ศิระฉายา, ดอน สอนระเบียบ, ชัยรัตน์ เทียบเทียม,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. นักเลงข้าวนึ่ง

  นักเลงข้าวนึ่ง (2526) พูนทรัพย์โปรดักชั่น โดย วิศิษฐ์ มิ่งวัฒนบุญ ลูกอิสาน สามคนสู้ตาย ข้าวนึ่งไว้ลาย ชาติชายนักเลง นักเลงข้าวนึ่ง ของ เทอด ธรนินทร์ เอกรัฐ ศรีเบญจรัตน์ ปิยะ ตระกูลราษฎร์ โกวิท วัฒนกุล พบ สินจัย หงษ์ไทย พิศมัย วิไลศักดิ์, วิยะดา อุมารินทร์, อัญชลี ชัยศิริ, พรพรรณ เกษมมัสสุ, ฤทธิ์ ลือชา, บู๊...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. เห่าดง 2526

  พูนทรัพย์โปรดักชั่น โดย วิสิษฐ์ มิ่งวัฒนบุญ บอกตรงๆ “เห่าดง” ดีจริงๆ สรพงศ์ ชาตรี ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง นาท ภูวนัย, โกวิท วัฒนกุล, อรัญญา นามวงษ์, มยุรา ธนะบุตร, อุเทน บุญยงค์, เศรษฐา ศิระฉายา, ครรชิต ขวัญประชา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, อัญชลี ชัยศิริ, วิทยา สุขดำรงค์ ฯลฯ เห่าดง ของ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. หย่าเพราะมีชู้

  หย่าเพราะมีชู้ สร้างจากเรื่องจริงซึ่งเป็นคดี เป็นหนังเกี่ยวกับการสู้กันในศาล เรื่องราวของทนายความหญิง ที่ต้องแก้ต่างให้ลูกความหญิง ที่ถูกสามีฟ้องหย่า ด้วยข้อกล่าวหาว่ามีชู้กับพลทหารรับใช้ ซึ่งเป็นพยานเท็จให้กับสามีผู้เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ศักษ์ศรีของลูกผู้หญิงจะถูกกู้กลับมาได้หรือไม่ ติดตามได้ใน หย่าเพราะมีชู้ คดีแห่งสำนึก อันสง่างาม ของความเป็นหญิง.. พูนทรัพย์โปรดักชั่น โดย วิศิษฐ์ มิ่งวัฒนบุญ เสนอ การต่อสู้ครั้งนี้คือ..ความหมาย การต่อสู้ครั้งนี้คือ..ความจริง หย่าเพราะมีชู้ THE ACCUSATION สินจ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. ฉันรักผัวเขา

  ฉันรักผัวเขา พูนทรัพย์โปรดักชั่น ประกันคุณภาพ บนถนนสายนี้เลือกใครก็ได้ ถ้าผู้ชายรักคุณ ฉันรักผัวเขา ของ ภราดร ศักดา สินจัย หงษ์ไทย ลิขิต เอกมงคล พบ อภิรดี ภวภูตานนท์ ดาราเกียรติยศ อภิชาติ หาลำเจียก วิทยา สุขดำรงค์ ร่วมด้วย วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์, กฤษณ์ ศุกระมงคล, สมยศ เปรมอนันต์, มัลลิกา สมบัติเจริญ และด.ญ.แป้ง-ด.ช.ทอม วรรณี...

  Our Rating:
  Your Rating: