Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

พลสยามภาพยนตร์

มือเหนือเมฆ

มือเหนือเมฆ (2527) พลสยามภาพยนตร์ เสนอ เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือพสุธายังมี… มือเหนือเมฆ บทประพันธ์ของ “อรชร” เรื่องดังจากนิตยสาร บางกอก สรพงศ์ ชาตรี ศิรินันท์ โรจนธรรม รณ ฤทธิชัย, โกวิท วัฒนกุล, ภูมิ พัฒนายุทธ, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ฉัตร มงคลชัย, โดม สิงห์โมฬี, ราม, ต่อลาภ กำพุศิริ,...

ด้วยรักและผูกพัน

เรากำลังจะสร้างความฝันให้คุณ ด้วยรัก…และผูกพัน พลสยามภาพยนตร์ ธงไชย แมคอินไตย์ กาญจนา จินดาวัฒน์ ชนาภา นุตาคม พรพิพัฒน์ โชติกเสถียร ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย กำกับการแสดง สรวงสุดา ชลลัมพี ช่วยกำกับการแสดง ปิยะวงศ์ กรรณสูต ถ่ายภาพ