Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ไพรทมิฬ

ไพรทมิฬ ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2495 ที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง วิจิตรภาพยนตร์ นักแสดง โชติ สโมสร สุมิตรา เมรดิษฐ์ เค้าเรื่อง “ดูสาวคุมป่า… ด้วยปืน ดูนักเลงปืน ปะทะกันเลือดคะนองป่า ยิ่งล้างป่า ยิ่งถึงเลือด” ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495         Read On

เชิงทะเล

เชิงทะเล ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมดา) / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 29 พฤษภาคม 2496 ที่โรงหนัง พัฒนากร นักแสดง รําเพย ณ นคร เค้าเรื่อง “เรื่องจริงที่ครึกโครมในหน้าหนังสือพิมพ์ ตอนผู้ยิ่งใหญ่เบ่งใส่ชาวประมง” ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2496         Read On

จันทโครพ

จันทโครพ ฟิล์ม 16 มม. / สี (กายสิทธิ์) / พากย์ / ความยาว …. นาที 21 พฤศจิกายน 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมไทย บริษัทสร้าง โรงถ่ายของ ส. อาสนจินดา ผู้อํานวยการสร้าง ส. อาสนจินดา ที่ปรึกษา อิงอร ผู้เขียนบท ส. อาสนจินดา ผู้ถ่ายภาพ เปี่ยม ทอง ผู้กํากับศิลป์ วรรณดี พุกชาญค้า ผู้จัดเครื่องแต่งกาย พนม สุวรรณบุณย์ ผู้ประพันธ์เพลง ไพบูลย์ บุตรขัน นักแสดง สมควร กระจ่างศาสตร์ สวลี ผกาพันธุ์ ทักษิณ แจ่มผล จํารูญ หนวดจิ๋ม สมพล กงสุวรรณ เรื่องย่อ นิทานพื้นบ้านว่าด้วยเรื่องของ จันทโครพ เจ้าชายแห่งเมืองพาราณสี ซ... Read On

สามชีวิต

ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์? / ความยาว …. นาที 29 กันยายน 2499 ที่โรงหนัง พัฒนากร ผู้อํานวยการสร้าง ส. อาสนจินดา ผู้กํากับ ส. อาสนจินดา นักแสดง ส. อาสนจินดา, สาหัส, จํารูญ, ล้อต๊อก, คํารณ, กุญชร, บังเละ, ทองฮะ, จํารัส, ชูศรี, สมศรี, อรุณศรี ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามนิกร กันยายน พ.ศ. 2499         Read On

ดงอันธพาล

ดงอันธพาล ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที ? ตุลาคม 2495 ที่โรงภาพยนตร์เท็กซัส ผู้พากย์ “ปัญญาพล” นักแสดง ผดุงศักดิ์, อํานวย ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2495         Read On

Page 3 of 533«12345»102030...