777 นะชาลีติ

ภาพยนตร์ มหาบุญบารมี “777 นะชาลีติ” เร็ว ๆ นี้ ทุกโรงภาพยนตร์ อนุพุทธประวัติสาวกนามพระสีวลีเถระ ผู้เจริญรอยตามคำสอนพระพุทธองค์ ผู้มีชะตาชีวิตทั้งบุญ และบาป เมื่อผ่านภพชาติ หลายพระองค์ สมัยพระพุทธเจ้า พระโคตมะ สัมมาสัมพุทธเจ้า จึงจุติ พระสีวลีเถระ ผู้เป็นเอกแห่งความอุดมสมบูรณ์ นำดารานักแสดงโดย โอ๊ต สุรศักดิ์ ,แอ ภุมวารี ,ตวง สาวิกา ,แจ๊คไอเฟล ฯลฯ จากทีมผู้สร้างสายบุญ แห่งยุค อ.ป๊อบ โชตณภร บวรมหาบุญบารมี...