Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สุรสีห์ ผาธรรม

ครูวิบาก

ครูวิบาก (2524) เพชรเกษมโปรดักชั่น รักษ์ หล่อเกษมสานต์ อำนวยการสร้าง ย่ำไป…ไม่กลัวความเหนื่อยยาก ครูวิบาก ของ คำหมาน คนไค ความจริงที่น่าหัวเราะ ปิยะ ตระกูลราษฎร์ วาสนา สิทธิเวช ดู๋ ดอกกระโดน พบพระเอกใหม่ สุชาติ แสงธรรม คำเพลิง ขวัญเมือง, ดี๋ ดอกมะดัน, ต้น โตมร, แต้ม ตุกติก, ทองฮะ วงศ์รักไทย, เทพพร เพชรอุบล, เพียงพธู...

ครูดอย

ครูดอย สมบุกสมบันอย่างสนุกทุกฤดู ครูดอย ความจริงบนดอยสูง สรพงศ์ ชาตรี ปิยะ ตระกูลราษฎร์ วาสนา สิทธิเวช นันทิดา แก้วบัวสาย ดู๋ (หัวฟู) ดอกกระโดน สุชาติ แสงธรรม ชาวบ้านและนักเรียนบ้านห้วยติ้ว อ.ภูเรือ จ.เลย สมศักดิ์ เตชะรัตนะประเสริฐ อำนวยการสร้าง ศราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ คำหมาน คนไค บทประพันธ์ สุรสีห์ ผาธรรม กำกับการแสดง สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย

ครูบ้านนอก

ครูบ้านนอก (2521) ดวงกมลมหรสพ กล้าหาญเสนอ ความจริงที่นึกไม่ถึง ถิ่นไทยในป่ากว้าง ห่างไกล อนาถแสงอารยธรรมใด ส่องบ้าง เห็นเทียนอยู่รำไร เล่มหนึ่ง ครูนั้นแหละอาจสร้าง เสกให้ชัชวาล นี่คือ ภาพแห่งความจริง จากตัวจริง ไม่ใช่ตัวแสดง ครูบ้านนอก ของ ครูคำหมาน คำไค กมล กุลตังวัฒนา อำนวยการสร้าง สุรสีห์ ผาธรรม กำกับการแสดง ปิยะ ตระกูลราษฎร์ วาสนา สิทธิเวช นักเรียนและชาวบ้านดอนเมยทั้งหมด นำแสดง ดวงกมลมหรสพ...

ผู้แทนนอกสภา

ผู้แทนนอกสภา ภาพยนตร์เรื่องเยี่ยมอีกเรื่องที่สะท้อนภาพของการเมืองไทย ที่ชาวบ้านยังขาดความเข้าใจในสิทธิของตน และผลประโยชน์มหาศาลและการคอรัปชั่นของข้าราชการ แถมด้วยกลวิธีต่างๆนานาที่ ผู้สมัครแต่ละคนงัดมาใช้ ที่แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ล้าสมัย ดำเนินเรื่องผ่านทนายคนจน (สรพงศ์ ชาตรี) ที่อาสามาเป็นตัวแทนของพี่น้อง เพื่อจัดสรรความเป็นธรรมในสังคม ขจัดอิทธิพลซึ่งแน่นอนย่อมขัดผลประ โยชน์ฐานอำนาจเดิม ยิ่งคะแนนนิยมเพิ่มมากเท่าใด อันตรายก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น สุรสีห์ ผาธรรม มั่นใจเสนอ ผลงานครั้งยิ่งใหญ่และสำ...

ราชินีดอกหญ้า

“สุรสีห์ ผาธรรม”…ผสานผสมความกลมกลืน… “ศิลปพื้นบ้าน..กับ..ศิลปสากล” ให้เกิดความแปลกใหม่ในลีลา..”หนุ่มสตริง..กับ..สาวหมอลำ” สีบุญเรืองฟิล์ม ผลิตผลของ สีบุญเรืองฟิล์ม โดย สุรสีห์ ผาธรรม กำกับการแสดง “สุรสีห์ ผาธรรม”…ผสานผสมความกลมกลืน… “ศิลปพื้นบ้าน..กับ..ศิลปสากล” ให้เกิดความแปลกใหม่ในลีลา..”หนุ่มสตริง..กับ..สาวหมอลำ” ราชินีดอกหญ้า จารุณี สุขสวัสดิ์ พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ ดู๋ ดอกกระโดน, แสงดาว ศิริวงษ์, ตะวัน บรรเจิด, ทองคำ เพ็งดี, ฉวีวรรณ ดำเนิน, สุภาพ พลตาล, ชวลิต ผ่องแผ้ว...

หนองหมาว้อ

หนองหมาว้อ

หมอบ้านนอก

สุรสีห์ ผาธรรม เสนอ คุณธรรมที่ฝืนกฎหมาย หมอบ้านนอก สุพงษ์ ผาธรรม กำกับการแสดง ปิยะ ตระกูลราษฎร์ จารุณี สุขสวัสดิ์ แสงเดือน ดารา, ดู๋ ดอกกระโดน, ตะวัน บรรเจิด, อุดม พลแสน, แป๋ว ชวนชื่น, สุภาพ พลตาล, ต้น โตมร, คม ท่าข้าม ศิลปินรับเชิญ สุชาติ แสงธรรม, จุฬาพรรณ ไกรฤกษ์, มิสเตอร์...