Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สมพงษ์ ตรีบุบผา

ไอ้คุณเฉิ่ม

ไอ้คุณเฉิ่ม (2520) ตรีบุบผาฟิล์ม เสนอ ไอ้คุณเฉิ่ม ของ รัตติกรณ์ ภาพยนตร์ตลก จี้เส้น ครื้นเครง เฮฮา เหนือกว่า “กามเทพเล่นกล” สมพงษ์ ตรีบุบผา สร้างกำกับ กรุง ศรีวิไล มยุรา ธนะบุตร สรพงศ์ ชาตรี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ครรชิต ขวัญประชา ทาริกา ธิดาทิตย์ สุวิน สว่างรัตน์, บู๊ วิบูลย์นันท์,...

ทรามวัยใจเด็ด

ทรามวัยใจเด็ด (2520) เรื่องย่อ ทรามวัยใจเด็ด เหตุการณ์เริ่มขึ้นที่สถานฝึกอบรม เมื่อทางกรมตํารวจเปิดรับสมัครตํารวจหญิงรุ่นพิเศษขึ้น ตำรวจหญิงทั้งสามสิบคนที่เข้ารับการฝึกครั้งนี้ จะต้องผ่านการฝึกอย่างหนัก เพื่อเข้าทํางานตามที่ทางกรมมุ่งหมายไว้ ผู้ที่รับมอบหมายให้ควบคุมการฝึกได้แก่ ร้อยตํารวจเอก พรหมทัต (สรพงศ์ ชาตรี) ส่วนผู้ช่วยได้สิบโทเบิ้ม (เศรษฐา ศิริฉายา) อุมากร นฤมิต (มยุรา ธนะบุตร) เต็มดวง โตปทุม (ชูศรี มีสมมนตร์) อัญชลี ช่วงชลูด (ฉอเลาะ แถววงศ์) จรินทร์ (อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา)...

กามเทพหัวเราะ

กามเทพหัวเราะ แววโปรดัคชั่น เสนอ กามเทพหัวเราะ ของ…เบญจนาท นฤมล วิฑูรย์ กรุณา ลลนา สุลาวัลย์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา, อรสา อิศรางกูร, ชูศรี มีสมมนต์, ทองฮะ, ล้อต๊อก, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, สุวิน สว่างรัตน์, เทวฤทธิ์, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, ท้วม ทรนง, ทองแถม, นิดหน่อย, น้องหนู, สาธิต, พิสิษฐ์, ปิยะวรรณ กองแก้ว,...

ตะลุยโรงหมอ

เรื่องวุ่นของโรงหมอ หรือ โรงพยาบาล มองในอีกมุมที่ไม่เครียด และสร้างเสียงฮา จากกลุ่ม ซูโม่ที่มาสร้างเสียงหัวเราะ ให้ท่านผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องดับจิต หรือผู้ของคนไข้ที่มาเสียชีวิต และอาการของคนไข้ที่มาด้วยโรคแปลก และการวินิจฉัยของหมอที่แปลกไม่แพ้กัน และเรื่องรักๆใคร่ๆ ของหมอหนุ่ม ( ยุรนันท์ ภมรมนตรี) และ พยาบาลสาว ( สินใจ หงษ์ไทย) ตะลุยโรงหมอ (2531) “ตรีบุบผาฟิล์ม” สมพงษ์ ตรีบุบผา กำกับการแสดง ตะลุยโรงหมอ ของ ปราศรัย กีรกะจินดา ยุรนันท์ ภมรมนตรี...