Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

รางวัลภาพยนตร์ไทย

รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ ชมรมวิจารณ์บันเทิง 2548 : ปง อัศวินิกุล

ปง อัศวินิกุล ผู้บันทึกเสียงภาพยนตร์ระดับปรมาจารย์ของไทย ในรอบกว่าห้าสิบปีที่ผ่านมา ชื่อ ปง อัศวินิกุล ปรากฏอยู่ในไตเติ้ลภาพยนตร์ไทยเรื่องแล้วเรื่องเล่า ในฐานะผู้บันทึกเสียงภาพยนตร์ อาจจะกล่าวได้ว่า เป็นหนึ่งในหนึ่งในผู้บุกเบิกการทำเสียงลงเสียงฟิล์มสำหรับภาพยนตร์ไทย จนได้ฉายา ช่างอัดเสียงมือหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทย ปัจจุบันนี้ด้วยวัย 75 ปี คุณปงยังคงทำงานด้านบันทึกเสียง พัฒนากิจการต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง ภายใต้ชื่อห้องบันทึกเสียงรามอินทรา ซึ่งในแวดวงคนทำหนังทั้งในและนอกประเทศต่างรู้จักและเชื่อมั่นใ...

รางวัลตุ๊กตาทอง ประจำปี พ.ศ. 2506

รางวัลตุ๊กตาทองประจำปี พ.ศ. 2506 จัดโดยหอการค้าไทย ประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 ณ สนามไชย รางวัลตุ๊กตาทอง ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม นางทาษ (ละโว้ภาพยนตร์) ผู้แสดงนําฝ่ายชายยอดเยี่ยม ไชยา สุริยัน (ภูติพิศวาส) ผู้แสดงนําฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม พิศมัย วิไลศักดิ์ (ดวงตาสวรรค์) ผู้แสดงประกอบชายยอดเยี่ยม ทัต เอกทัต (ชโลมเลือด) ผู้แสดงประกอบหญิงยอดเยี่ย สุพรรณ บูรณพิมพ์ นางทาษ) ผู้กํากับการแสดงยอดเยี่ยม “คุณาวุฒิ” (ดวงตาสวรรค์)...

รางวัลตุ๊กตาทอง ประจำปี พ.ศ. 2505

รางวัลตุ๊กตาทอง ประจำปี พ.ศ. 2505 จัดโดยคณะกรรมการจัดงานวันเมตตา มีนายหยิบ ณ นคร เป็นประธานจัดงาน พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ประธานคณะกรรมการ ประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2506 ณ สวนอัมพร รางวัลตุ๊กตาทอง ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เรือนแพ (อัศวินภาพยนตร์) ผู้แสดงนําฝ่ายชายยอดเยี่ยม ไชยา สุริยัน (เรือนแพ) ผู้แสดงนําฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม เมตตา รุ่งรัตน์ (วัยรุ่นวัยคะนอง) ผู้แสดงประกอบชายยอดเยี่ยม ส.อาสนจินดา (เรือนแพ) ผู้แสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยม สุพรรณ...

รางวัลตุ๊กตาทอง ประจำปี พ.ศ. 2503

รางวัลตุ๊กตาทอง ประจำปี พ.ศ. 2503 มีภาพยนตร์ส่งเข้าประกวด 28 เรื่อง ภาพยนตร์สารคดี 14 เรื่อง โดยสมาคมโรงภาพยนตร์แห่งประเทศไทย ประหลาท อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานจัดงาน พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรม บุรฉัตร ประธานกรรมการตัดสิน ประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2504 ณ เวที ลีลาศสวนลุมพินี รางวัลตุ๊กตาทอง ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม มือโจร ผู้แสดงนําฝ่ายชายยอดเยี่ยม จิตกร สุนทรปักษิณ (เด็กเสเพล) ผู้แสดงนําฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม...

รางวัลตุ๊กตาทอง ประจำปี พ.ศ. 2502

มีภาพยนตร์ส่งเข้าทั้งหมด 35 เรื่อง จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าอํานวยศิลป์ สมาคมโรงภาพยนตร์แห่งประเทศไทย และสมาคมโรงภาพยนตร์ชั้นสองแห่งประเทศไทย ประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 ธันวาคม 2502 ณ เวทีลีลาศลุมพินีสถาน รางวัลตุ๊กตาทองเป็นรูปองค์สรัสวดี จํานวน 17 รางวัล และรางวัลพิเศษตุ๊กตาเงินจํานวน 4 รางวัล รางวัลตุ๊กตาทอง ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ไอ้แก่น (กมลศิลป์ภาพยนตร์) ผู้แสดงนําฝ่ายชายยอดเยี่ยม ทักษิณ แจ่มผล (แผ่นดินของใคร) ผู้แสดงนําฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม รัตนาภรณ์ อินทรกําแหง ณ ราชสีมา (ไอ้แก่น) ผู้แสดงประกอบช...

รางวัลตุ๊กตาทองประจำปี พ.ศ. 2501

มีภาพยนตร์ส่งเข้าประกวด 21 เรื่อง จัดโดยอัสสัมชัญสมาคม สมาคมโรงภาพยนตร์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์แห่งประเทศไทย ประกาศผลอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2501 ณ เวทีลีลาศลุมพินีสถาน รางวัลตุ๊กตาทองประจําปี 2501 เป็นองค์สุรัสวดี และถ้วยเกียรติยศใบใหญ่ ของ พลเอกถนอม กิตติขจร สําหรับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจําปี มีรางวัลในการประกวดทั้งสิ้น 18 รางวัล ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รักริษยา (ของกรรณสูตภาพยนตร์) ผู้แสดงนําฝ่ายชายยอดเยี่ยม สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ (กตัญญประกาศิต) ผู้แสดงนําฝ่ายหญิง...

รางวัลตุ๊กตาทอง ประจำปี พ.ศ. 2500

รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นใน ปี พ.ศ. 2500 การประกวดภาพยนตร์ชิงรางวัลตุ๊กตาทองและสําเภาทอง ประจําปี พ.ศ.2500 มีภาพยนตร์ส่งเข้าประกวด 52 เรื่อง เป็นภาพยนตร์ 35 ม.ม. 4 เรื่อง (ถ่านไฟเก่า, สองพี่น้อง,ชั่วฟ้าดินสลาย, จอมไพร) เป็น ส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์แห่งการแสดงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและ เกษตรกรรม จัดโดยหอการค้ากรุงเทพ สงบ สวนสิริ (สันตศิริ) เป็น ประธานกรรมการประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 สิงหาคม 2500...

คมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่10

  รางวัล คมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 10″ – 36 (2 รางวัล), แต่เพียงผู้เดียว (2 รางวัล), It gets better ไม่ได้ขอให้มารัก (1 รางวัล), อันธพาล (1 รางวัล), Together วันที่รัก (1 รางวัล) ภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม – 36 (เวรี่แซดพิคเจอร์ส)บทภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม – นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (36)ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม –...

ผลรางวัล Starpics Thai Film Awards ครั้งที่ 10

  ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม – แต่เพียงผู้เดียว (ซองซาวนด์โปรดักชั่น) ภาพยนตร์ยอดนิยม – รัก 7 ปี ดี 7 หน (จีทีเอช, จอกว้างฟิล์ม) ผู้กำกับยอดเยี่ยม – คงเดช จาตุรันต์รัศมี (แต่เพียงผู้เดียว) นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม – อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร (แต่เพียงผู้เดียว) นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม – เพ็ญพักตร์ ศิริกุล (It Gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก) นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม...