Reviews / หนังไทย พ.ศ. 2490-2515

 1. กาเหว่า

  กาเหว่า ระบบถ่ายทำ: ฟิล์ม 16 มม., สี ศิรินทราภาพยนตร์ สร้าง แก้วฟ้า-ดอกดิน ภูมิใจเสนอ กาเหว่า ของ อ้อย อัจฉริยกร มิตร ชัยบัญชา โสภา สถาพร นำขบวนดาราประชันกันอย่างคับคั่ง อดุลย์ ดุลยรัตน์, ทักษิณ แจ่มผล, อรสา อิศรางกูร, ธานินทร์ อินทรเทพ, บุษกร สาครรัตน์, ชฎาพร วชิรปราณี, อภิญญา วีระขจร, น้ำเงิน...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. ไก่แก้ว

  ไก่แก้ว (2512) บุศรินทร์ภาพยนตร์ ในความอำนวยการสร้างของ…บุษกร สาครรัตน์ ไก่แก้ว จากบทประพันธ์ของ ณรงค์ ภูมินทร์ มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ นำ อดุลย์ ดุลยรัตน์, เมตตา รุ่งรัตน์, รุจน์ รณภพ, อนุชา รัตนมาลย์, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, บุษกร สาครรัตน์, ปรียา รุ่งเรือง, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, นุสรา แสงรัตน์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. เกล้าฟ้า

  เกล้าฟ้า (2509) นครพิงค์ภาพยนตร์ เสนอ… ยอดนวนิยายแห่งความลึกลับ มหัศจรรย์ จากบทประพันธ์ของ…เครื่องหมายคำถามคู่ จากละครวิทยุของ…คณะแก้วฟ้า ร่วมกันให้เป็นภาพยนตร์ที่พิเศษ วิเศษจริงๆ เกล้าฟ้า ใน หุบผาสวรรค์ สมบัติ เมทะนี โสภา สถาพร อดุลย์ ดุลยรัตน์, เมตตา รุ่งรัตน์, รุจน์ รณภพ, ปริม ประภาพร, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, มาลี เวชประเสริฐ, บุษกร สาครรัตน์, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, วงศ์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. แก้มทอง

  แก้มทอง (2509) กมลศิลปภาพยนตร์ เสนอ ไชยา สุริยัน รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง อมรา อัศวนนท์ ประชันบทกับ รัตนาภรณ์น้อย อินทรกำแหง ร่วมด้วย ราชันย์ กาญจนมาศ, วิน วิษณุรักษ์, วีนัส ศรีประไพ, สังวรณ์, เมฆ, ชฎาพร วชิรปราณี, รัตนากร อินทรกำแหง, แววตา อาษาสุข, แพร ไพลิน และนักแสดงสมัครเล่น ไชยันต์ รัตนา รัตนาภรณ์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. กว๊านพะเยา

  กว๊านพะเยา (2515) ส.อ.น.ภาพยนตร์ โดย สุรินทร์ ยอดยรรยง ภูมิใจเสนอผลงานใหม่ ภาพยนตร์ชีวิตรักของหนุ่มสาวชาวเหนือ ที่ถือความรักเป็นอุดมคติ กว๊านพะเยา บทประพันธ์ ของ ชลอ ไตรตรองศร ฟัง 11 เพลงเอก 35 ม.ม. มาตรฐานโลก สโคป สี เสียง นำโดย เพชรา เชาวราษฎร์ ครรชิต ขวัญประชา ประจวบ ฤกษ์ยามดี, โสภา สถาพร, เมตตา รุ่งรัตน์,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. กลิ่นร่ำ

  กลิ่นร่ำ โยธินเทวราช ภาพยนตร์ เสนอ กลิ่นร่ำ ของ บุษยมาส 35 ม.ม.สโคปเต็มจอยักษ์ โยธิน เทวราช ผู้ฝากผลงานอันยิ่งใหญ่มาแล้วในอดีตจาก… “เสือภูพาน” “สามยอด” “นักบุญทรงกลด” “เจ้าจอม” และ “เชิงชายชาญ” นั่นเป็นเพียงผลงานแค่ 16 ม.ม. แต่ก็ลือลั่นไปด้วย ความยิ่งใหญ่และคุณภาพ นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ดรุณี ชื่นสกุล พร้อมด้วยดาราชั้นนำ อนุชา...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. กำไลหยก

  กำไลหยก (2508) อุษาฟิล์ม เสนอ ยอดเรื่องบู๊ ยอดเรื่องรัก ยอดเรื่องตลก ยอดเรื่องชีวิต กำไลหยก จากบทประพันธ์ ของ สรรเพชญ จากละครวิทยุที่โด่งดังที่สุดของคณะ กันตนา นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต รุจน์ รณภพ ปรียา รุ่งเรือง ดาราที่เหมาะสมสวมบทบาทประทับใจ ร่วมด้วยยอดดาราทองของเมืองไทย อบ บุญติด, กัณฑรีย์ นาคประภา, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, วงศ์ ศรีสวัสดิ์, ล้อต๊อก,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. เกล็ดแก้ว

  เกล็ดแก้ว ดู! เกล็ดแก้ว ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่มหาชนนับหมื่นชมแล้ว ปรบมือให้อย่างจริงใจ! รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง แสดงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้ ด้วยชีวิตและวิญญาณของความเป็นดารา อย่างสมบทสมบาทที่สุด และยอดเยี่ยมที่สุด สามพระเอกนามโรจน์พบกันครั้งแรก ด้วยบทบาทของหนุ่มสามแบบ แมน ธีระพล ทม วิศวชาติ เชาว์ แคล่วคล่อง ร่วมด้วยขบวนดาราชื่อเฟื่องเช่น เพลินตา อุมาแมน, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, สมพล กงสวรรณ, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, วิชิต ไวงาน, เบญจมินทร์, จำรูญ หนวดจิ๋ม, แน่งน้อย...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. กระท่อมปรีดา

  กระท่อมปรีดา เทพศิลป์ภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์ชีวิตรักสองสมัยยาวเหยียดประทับใจ กระท่อมปรีดา จากบทประพันธ์ ของ ส.อาสนจินดา 35 ม. ม.สีธรรมชาติ เสียงในฟิล์ม ระบบทัศนะโอฬาร แสงแดดอันอบอุ่นและแสงจันทร์อันอำไพ ยังสอดส่องลงไปยังกระท่อมน้อยกระจ้อยร่อยได้ฉันใด ความรักอันดื่มด่ำ บริสุทธ์ก็ย่อมเกิด-แม้ในดวงใจของคนยากได้ฉันนั้น นำโดย สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ และดาราประกอบอีกคับคั่ง ส.อาสนจินดา กำกับการแสดง ฉลวย ศรีรัตนา กำกับบท และ ลำดับภาพ ก้องเกียรติ อัศวินิกุล ถ่ายภาพ ปง...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. กามเทพลวง

  กามเทพลวง ต๊อกบูมภาพยนตร์ ขอเสนอ… กามเทพลวง ของ บุษยมาส ละครวิทยุคณะ “แก้วฟ้า” มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปริม ประภาพร, มนัส บุณยเกียรติ, สมควร กระจ่างศาสตร์, ล้อต๊อก, ขอแนะนำ น้ำเพ็ญ จิระจันทร์ ฟัง 2 เพลงชื่นใจ “กามเทพลวง” และ “เรือนใจ” ในระบบ 35 ม.ม.สี เสียงในฟิล์ม...

  Our Rating:
  Your Rating:
Page 40 of 44...102030«3839404142»...