Reviews / หนังไทย พ.ศ. 2490-2515

 1. ศรีราชา

  ศรีราชา (2497) ข้อความในรูปโฆษณา วชิราภาพยนตร์ เสนอ ศรีราชา สีธรรมชาติ ส.อาสนจินดา สมควร กระจ่างศาสตร์ สวลี ผกาพันธุ์ ทักษิณ แจ่มผล จำรูญ หนวดจิ๋ม สมพล กงสุวรรณ

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. ศึกบางระจัน

  ศึกบางระจัน (2509) ข้อความบนใบปิด ภาพยนตร์สหนาวีไทย ใหม่ เสมอ…ใหญ่ เสมอ ดีเยี่ยม เสมอ สุพรรณ พราหมณพันธุ์ สร้าง… พิศมัย ตะเบงมานออกศึกคู่ สมบัติ ศึกบางระจัน ของ ไม้เมืองเดิม นำขบวนดารา อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, ปรียา รุ่งเรือง, ทักษิณ แจ่มผล, สุวิน สว่างรัตน์, สาหัส บุญหลง, อนุชา...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. เศรษฐีข้างถนน

  เศรษฐีข้างถนน (2512) ข้อความบนใบปิด กิตติชัยภาพยนตร์ มาหัวเราะกันให้ลั่น ขบขันให้เต็มที่กับ “เศรษฐีข้างถนน” เศรษฐีข้างถนน จากบทประพันธ์ของ มหศักดิ์ สารากร มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ มิสอันฮวา ร่วมด้วย วิไลวรรณ วัฒนพานิช, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, มาลี เวชประเสริฐ, ขอใจ ฤทัยประชา, สมควร กระจ่างศาสตร์, สุระ นานา, ชุมพร เทพพิทักษ์, เมืองเริง ปัทมินทร์, ฤทธี...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. ศาลาลอย

  ศาลาลอย (2515) มิตรสยามภาพยนตร์ สร้าง ศาลาลอย 35 ม.ม.ซีเนมาสโคป 9 เพลงเอก “แก้วฟ้า” สร้างบทภาพยนตร์ จำลอง มกนันท์ ถ่ายภาพ ศุภชัย โตสัมพันธ์ ดำเนินงานสร้าง นำโดย สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, โขมพัสตร์ อรรถยา, มาลาริน บุนนาค, จำรูญ หนวดจิ๋ม, มารศรี, อบ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. เงารัก

  เงารัก (2508) จินดาวรรณภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอ เกิดเป็นคนก็ต้องมีเงาตามตัว ก่อเวรไว้ก็ต้องมีกรรมเป็นเงาตามสนอง แต่เมื่อมีรัก อะไรเล่าคือ เงาของรัก เงารัก จากบทประพันธ์รักสุดของ บุษยมาส มาเป็นละครวิทยุของคณะ แก้วฟ้า เริง อภิรมย์ สร้างบท นำแสดงโดย พิศมัย วิไลศักดิ์ สมบัติ เมทะนี สุเทพ วงศ์กำแหง, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, บุษกร สาครรัตน์, เยาวเรศ นิศากร, อภิญญา วีระขจร, วงทอง ผลานุสนธิ์,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. งูผี

  งูผี (2509) ข้อความบนใบปิด เทพกรภาพยนตร์ ผู้สร้างใจเพชร, ชุมทางเขาชุมทอง และปลาบู่ทอง ฯลฯ ขอเสนอภาพยนตร์ชีวิต อภินิหาร พิศดารลี้ลับ ซึ่งไม่เคยปรากฏในภาพยนตร์ไทยมาก่อน! มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ ดารายอดนิยมนำแสดง สมทบด้วย… ปริม ประภาพร, เชาว์ แคล่วคล่อง, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, มนัส บุณยเกียรติ, วิชิต ไวงาน, ทองฮะ, ทานทัต วิภาตะโยธิน, สีเทา และ วิเชียร...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. เงินจางนางจร

  เงินจางนางจร (2513) ข้อความบนใบปิด วัฒนาภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์รัก สุขสันต์ ขำขัน หรรษา สนุกสนาน เฮฮา น้ำตาไม่มี เงินจางนางจร จากคำพังเพยครั้งบุร่ำบุราณ สยุมพรมาจินตนาการสร้างเป็นภาพยนตร์ เพื่อเป็นอุทาหรณ์ย้อนคำพังเพย เฉลยความจริงว่า รักแท้ของหญิง มิใช่เห็นแก่เงิน… นำโดย สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, พฤหัส บุญหลง, จำรูญ หนวดจิ๋ม,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. คมแสนคม

  คมแสนคม (2507) บริษัทสหการภาพยนตร์ไทยจำกัด อำนวยการสร้าง ขอเสนอนางเอกใหม่ วัลย์ลดา รุ้งวิไล พบ ลือชัย นฤนาท เรื่องเดียวเท่านั้น อย่าได้หาอื่นใดมาเทียม ทั้งร้อยยอด พันเยี่ยม ก็ไม่เทียม… คมแสนคม จากบทประพันธ์ของ รังษี เทพวรสิน พร้อมด้วย เมตตา รุ่งรัตน์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, พันคำ, รุจน์ รณภพ, เชาว์ แคล่วคล่อง, เยาวเรศ นิสากร, ชาลี อินทรวิจิตร, ชุมพร...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. คุ้มนางฟ้า

  คุ้มนางฟ้า (2515) ข้อความบนใบปิด สิทธิกรภาพยนตร์ เสนอ ในปี 15 ระบือลือลั่นสนั่นเมืองจากเรื่อง แก้วขนเหล็ก ในปี 16 นี้สนุก เยี่ยมยอด ตื่นเต้น สยองกว่าด้วยเรื่อง คุ้มนางฟ้า ของ มธุรส ระบบมาตรฐาน 35 ม.ม. สโคป สีเสียงในฟิล์ม นำแสดงโดย เพชรา เชาวราษฎร์ ครรชิต ขวัญประชา สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, เมตตา รุ่งรัตน์, ทม วิศวชาติ,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. ค่าของคน พ.ศ. 2514

  ค่าของคน (2524) ด้วยวิญญาณและบาดาลรักจากหัวใจ เธอจึงทำให้เขาซึ้งในคุณ…และค่าของคน ค่าของคน บทประพันธ์ของ “โรสลาเรน” พิศาล อัครเศรณี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ อนุสรณ์ เดชะปัญญา ธิติมา สังขพิทักษ์ มยุรา ธนะบุตร พิราวรรณ ประสพศาสตร์, สิงห์ มิลินทราศัย, มารศรี ณ บางช้าง, มารศรี อิศรางกูร, มาลี เวชประเสริฐ, จำรัก ชำนาญประดิษฐ์, เสกสรรค์ ภู่ประดิษฐ์, พิศาล อัครเศรณี...

  Our Rating:
  Your Rating:
Page 38 of 46...102030«3637383940»...