Reviews / หนังไทย พ.ศ. 2490-2515

 1. ชู้

  ชู้ 2515   ชู้ มานพ อัศวเทพ พบ กรุง ศรีวิไล วันดี ศรีตรัง ด.ญ.ไขนภา เจียรบุตร *ใบปิดวาดโดย บรรหาร เปี๊ยกโปสเตอร์ เสนอผลงานชิ้นที่ 3 ชู้ ของ จำลักษณ์ มานพ อัศวเทพ กรุง ศรีวิไล วันดี ศรีตรัง *ใบปิดวาดโดย ทองดี      

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. ป้อมปืนตาพระยา

  ป้อมปืนตาพระยา (2511) เทพกรภาพยนตร์ สร้าง ป้อมปืนตาพระยา จากบทประพันธ์ของ อรชร เทพกร-ส.อาสนจินดา ร่วมมือกันครั้งไร เกรียงไกรและยิ่งใหญ่ทุกที… เหนือกว่า…ยิ่งใหญ่กว่า… ชุมทางเขาชุมทอง-ใจเพชร นำโดย 6 ดาราใหญ่ สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ เกชา เปลี่ยนวิถี โสภา สถาพร ชนะ ศรีอุบล เมตตา รุ่งรัตน์ ร่วมด้วย ฑัต เอกฑัต, ประมินทร์ จารุจารีต, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. แผ่นดินสวรรค์

  แผ่นดินสวรรค์ (2508) จิตรวาณีภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอ แผ่นดินสวรรค์ ของ โอสถ จันทนพ จากนวนิยายเยี่ยมใน ผดุงศิลป์ และกำลังเป็นละครวิทยุเรื่องที่ฮิตที่สุดอยู่ในขณะนี้ โดย “คณะแก้วฟ้า” นำโดย มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ เอื้อมเดือน อัษฎา, ทักษิณ แจ่มผล, วิน วิษณุรักษ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เปรมชัย, กิ่งดาว ดารณี, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, สุดเฉลียว เกิดผล ร่วมด้วย...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. เข็ดจริงๆให้ดิ้นตาย

  เข็ดจริงจริงให้ดิ้นตาย (2515) 67 การละครและภาพยนตร์ เสนอผลงานครั้งที่ 2 เข็ดจริงจริงให้ดิ้นตาย ของ พ.ต.ต.ประชา พูนวิวัฒน์ 35 ม.ม.สโคป สี เสียงในฟิล์ม นำโดย สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ดวงดาว จารุจินดา วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ขอใจ ฤทัยประชา, ศรัญญา กระจ่างสังข์, วาสนา ชลากร, จรูญ สินธุเศรษฐ์, วิชิต ไวงาน, ด.ช.ปรีชา...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. ยอดหญิง 2515

  ยอดหญิง (2515) พระพิราพภาพยนตร์ เสนอ ยอดหญิง ของ กัญชลีกร 35 ม.ม.ระบบสโคป สี เสียงในฟิล์ม มาตรฐานโลก สมบัติ เมทะนี ลักษมี เพ็ญแสงเดือน สันติ คราประยูร พร้อมด้วย สะอาด เปี่ยมพงศ์ศานต์, ชนะศรีอุบล, ดามพ์ ดัสกร, เมตตา รุ่งรัตน์, ปริม ประภาพร, สุมาลี ทองหล่อ, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, มนัส บุณยเกียรติ,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. ปลาบู่ทอง 2508

  ปลาบู่ทอง (2508) เทพกรภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอ ปลาบู่ทอง ไชยา สุริยัน ภาวนา ชนะจิต สมควร กระจ่างศาสตร์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ปรียา รุ่งเรือง, ชาย เมืองสิงห์ นำ เนรมิต กำกับการแสดง กิติมา เศรษฐภักดี อำนวยการสร้าง รัตน์ เศรษฐภักดี อำนวยการถ่ายภาพ เทวิน ถ่ายภาพ เอวันฟิล์ม จัดจำหน่าย *เกร็ด -ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์  ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. ทับสมิงคลา (อินทรีแดง)

  ทับสมิงคลา (2505) วชิรนทร์ภาพยนตร์ เสนอ มิตร ชัยบัญชา อมรา อัศวนนท์ อนุชา รัตนมาลย์ อินทรีแดง ตอน… ทับสมิงคลา ของ เศก ดุสิต จรูญ สินธุเศรษฐ์, อุษา อัจฉรานิมิต, พร ไพโรจน์, น้ำเงิน บุญหนัก, วิน วันชัย, พงษ์ลดา พิมลพรรณ

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. อวสานอินทรีแดง

  อวสานอินทรีแดง ดุสิตภาพยนตร์ภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอ อวสานอินทรีแดง จากบทประพันธ์ของ เศก ดุสิต นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปรียา รุ่งเรือง, วรรณา แสงจันทร์ทิพย์, พร้อมด้วย เยาวเรศ นิสากร, จรูญ สินธุเศรษฐ์, พร ไพโรจน์, ไสล พูนชัย, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, พีระพล ปิยะวรรณ, ปฐมชัย ชมศรีเมฆ, สถาพร...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. ปีศาจดำ (อินทรีแดง)

  ปีศาจดำ ดุสิตภาพยนตร์ เสนอ เมื่อวายร้ายอาละวาด อินทรีแดงก็ผงาดฟ้า ปีศาจดำ บทประพันธ์ของ เศก ดุสิต นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ ชนะ ศรีอุบล, กิ่งดาว ดารณี, ทักษิณ แจ่มผล, อนุชา รัตนมาลย์, รุจน์ รณภพ, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ ร่วมด้วย ชนินทร์ นฤปกรณ์, พร ไพโรจน์, เชาว์ แคล่วคล่อง, ชุมพร...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. จ้าวอินทรี

  จ้าวอินทรี รามาภาพยนตร์ สร้าง อินทรีแดงผงาดฟ้าอีกครั้งหนึ่งแล้ว ใน จ้าวอินทรี บทประพันธ์ของ เศก ดุสิต มิตร ชัยบัญชา พิศมัย วิไลศักดิ์ นำขบวนดาราชั้นแนวหน้า ร่วมเชือดบทให้เข้มข้น… สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, อนุชา รัตนมาลย์, พร ไพโรจน์, สุวิน สว่างรัตน์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, ไสล พูนชัย, ปรียา รุ่งเรือง, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ทศ...

  Our Rating:
  Your Rating:
Page 1 of 4612345»102030...