Reviews / ยุคบุกเบิก พ.ศ. 2470-2489

 1. กุหลาบนครสวรรค์

  กุหลาบนครสวรรค์ บริษัทสร้าง บูรพาศิลป์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง เทียน ศรีสุพรรณ ผู้ประพันธ์ สุพรรณนาฏ ผู้แต่งบทพากย์ พรานบูรพ์ ผู้ถ่ายภาพ เนียนศิลป์ ผู้ล้างภาพ สนิท ศรีสุพรรณ ผู้ประพันธ์เพลง พรานบูรพ์ ผู้ช่วย สุจิตต์ เรื่องย่อ ณ ท้องทุ่งตําบลโกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์ ยังมีความรักตามประสาชายหนุ่มหญิงสาวอย่าง เฉิด และ เนียน อยู่ที่ปลายทุ่ง แต่ความรักของทั้งคู่มิได้ราบ รื่นดั่งใจหวัง เพราะเฉิดนั้นเป็นคนยากจนในขณะที่เนียนเป็น ลูกสาวของ กํานันสี...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. แก่นกลาสี 2479

  แก่นกลาสี ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง, ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต ผู้ประพันธ์ พอใจ วสุวัต ผู้กํากับ หลวงกลการเจนจิต, พอใจ วสุวัต ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้ลําดับภาพ พอใจ วสุวัต ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต, นายเรือตรีเด็ก สิทธิทัศน์, ประจวบ อมาตยกุล ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ – จิตต์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. ผีตายซาก

  ผีตายซาก ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง หัสดินทร์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร ผู้ประพันธ์ อ.ร.ด. ผู้แต่งบทพากย์ “สุรัตน์” ผู้ถ่ายภาพ ม.ล. เผชิญ หัสดินทร์, อาจิตร สุริยกุล ผู้ลําดับภาพ ม.ล. อนุศิลป์ หัสดินทร์ ผู้ออกแบบฉาก ประเสริฐ บัวบุตร์ ผู้แต่งฉาก ม.ร.ว. วัฒนา ผู้ช่วยผู้แต่งฉาก ทองอยู่ พูลปิติ ผู้แต่งหน้า พ. กาญจนา...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. เลือดสุพรรณ 2479

  เลือดสุพรรณ บริษัทสร้าง นครภาพยนตร์บริษัท ผู้อํานวยการสร้าง แช่ม สุขุมาลจันทร์ ผู้ประพันธ์ หลวงวิจิตรวาทการ จากบทลครเรื่อง เลือดสุพรรณ ผู้กํากับ “หัสดินทร” กับ “ศุภลักษณ์” ผู้แต่งบทพากย์ “ศุภลักษณ์” ผู้ ถ่ายภาพและลําดับฟิล์ม ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์ ผู้ลําดับฉาก ประยูร ดารากร ณ อยุธยา ผู้จัดเครื่องแต่งกาย หม่องลุนเผ่, พิศวง อินทโศภณ ผู้ประพันธ์เพลง “ศุภลักษณ์” ผู้แต่งหน้า “ปลัดชุ่ม”...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. พระร่วง

  พระร่วง (ขอมดําดิน) ๓๕ มม. / ขาวดํา / พากย์ / ความยาว … นาที ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง กรุงเทพฯ ภาพยนตร์ บริษัท ผู้อํานวยการสร้าง พุฒ ภักดีวิจิตร ผู้พากย์ “ทิดเขียว” เรื่องย่อ “เมื่อ 700 ปีล่วงมาแล้ว สมัยนั้น เมือง ละโว้เป็นเมืองขึ้นของขอม นายคงเครา พ่อเมืองละโว้ต้อง ส่งส่วยน้ำไปบรรณาการทุก ๆ ระยะ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. กะเหรี่ยงไทรโยค

  กะเหรี่ยงไทรโยค   ฉายที่โรงหนังวัฒนากร บริษัทสร้าง คณะปฏิภากย์ภาพยนตร์ ผู้แต่งบทพากย์ “พรานบูรพ์” ผู้ประพันธ์เพลง “พรานบูรพ์” ผู้พากย์ ทิดเขียว, จิตรคุปต์ เรื่องย่อ ณ หมู่บ้านลิ่นถิ่น ยังมีความรักของ หนุ่มสาวชาวกะเหรี่ยงเกิดขึ้นระหว่าง มาลู แอมพะเวีย และ เคอะแปง มาลูนั้นเป็นคนมีฐานะดีในหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นคนผูกขาดในการทําป่าไม้ เมื่อเห็นความงาม ของแอมพะเวีย ลูกสาวของ พะโป้ พ่อค้าไม้ก็เกิดความ หลงใหล แต่ติดตรงแอมพะเวยนนรกอยูกับเคอะแบ่งหนุม ในบ้านของพะโป้ แม้มาลูจะพยายามหาทางเอาชนะใจ หรือทํ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. นางนาคคืนชีพ

  นางนาคคืนชีพ ฉายที่โรงหนังวัฒนากร ผู้อำนวยการสร้าง อบ โหมดประดิษฐ์ ผู้พากย์ จิตรคุปต์ เค้าเรื่อง “นางนาคพระโขนง” เท่าที่ทราบกัน แต่เพียงว่า ได้ถูกถ่วงน้ำและหายสาบสูญไปนั้น บัดนี้นางนาคได้กลับคืนชีพมาอีก และหนีจากถ่วงน้ำมาแผลงฤทธิ์ ดุร้าย น่าหวาดเสียว น่าตื่นเต้น และแสดงอภินิหาร ร้ายกาจกว่าเก่าหลายสิบเท่า”      

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. เมืองแม่หม้าย 2478

  เมืองแม่หม้าย Land of Widows   ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้ประพันธ์ หลวงอนุรักษ์รัถการ ผู้กํากับ หลวงอนุรักษ์รัถการ ผู้ถ่ายภาพ ศรีสุข วสุวัต ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์ ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ – จิตต์ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ ร.ท. มานิต เสนะวีณิน ร.น. เรื่องย่อ เกสร กับ กําจร...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. กุหลาบเชียงใหม่

  กุหลาบเชียงใหม่ กุหลาบเชียงใหม่ 35 มม. / ขาวดํา / พากย์ ฉายที่โรงหนังวัฒนากร บริษัทสร้าง บูรพาศิลป์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง เทียน ศรีสุพรรณ ผู้ประพันธ์ แม่แก้ว จากเรื่อง ดึกเสียแล้ว ผู้แต่งบทพากย์ พรานบูรพ์ ผู้ประพันธ์เพลง พรานบูรพ์ ผู้แสดง ประยูรศรี มิ่งเมือง เป็น ก้อนแก้ว เค้าเรื่อง “กุหลาบเชียงใหม่ต้องชอกช้ำเพราะหนุ่มโกเสต”

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. เลือดจีนต่างดาว

  เลือดจีนต่างด้าว ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เงียบ ฉายที่โรงหนังวัฒนากร บริษัทสร้าง บริษัท โอเรียนแตล เค้าเรื่อง “เป็นเรื่องประพันธ์ทางจีน – ไทย รักแกมตลก แกมต่อสู้ครึกโครม แสดงสภาพโคแก่ชอบ หญ้าอ่อน สภาพเจ้าชู้ยักษ์ น้ําใจหนุ่มผิวเหลืองผู้รักชาติ ยิ่งชีพ มีระบําโป๊ แลการยั่วยวนร้อยแปด” ผู้แสดง บุญชู เป็น พระเอก เนาวรัตน์ เป็น นางเอก จิ๋ว และ...

  Our Rating:
  Your Rating:
Page 1 of 912345»...