Reviews / พ.ศ. 2544

 1. ผีสามบาท

  ผีสามบาท Bangkok Haunted แรงอาฆาตจะสำแดง ทุกบาปกรรมจะถูกชำระ กำกับโดย พิสุทธิ์ แพร่แสงเอี่ยม, อ๊อกไซด์ แปง (Oxide Pang) เขียนโดย มนัส จรรยงค์, พิสุทธิ์ แพร่แสงเอี่ยม, สมภพ ผูกพันน้อย นำแสดงโดย ปราโมทย์ แสงศร, บดินทร์ โกศลพิศิษฐ์, พิมพ์ศีรี พิมพ์ศรี, ดาหวัน สิงห์วี, เบญจพล เชยอรุณ, กพล ทองพลับ, พีท ทองเจือ,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. สุริโยไท

  สุริโยไท หนึ่งวีรสตรี หาญกล้า พลิกหล้า ดับร้อนแผ่นดินเพลิง เรื่องย่อ สุริโยไท พระสุริโยไท ได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระเฑียรราชา เมื่อ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 สวรรคตในปี พ.ศ. 2072 (ค.ศ. 1529) พระอาทิตยาจึงได้ขึ้นครองราชย์ ทรงพระนาม หน่อพุทธางกูร ทุกพระองค์เสด็จย้ายจากพิษณุโลกไปประทับ ณ กรุงศรีอยุยา ประทับอยู่ ณ วังชัย เมื่อสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร สวรรคตด้วยโรคไข้ทรพิษ บ้านเมืองบริหารโดยขุนนางผู้ทุจริต ติดสินบนเถลิงอำนาจ 5 เดือนให้หลังพระไชยราชาธิราชจึงเข้ายึดราชบัลลังก์ และได้แต่งตั้งพระเฑียรราชา...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. ขวัญเรียม

  ขวัญ-เรียม ภาพยนตร์รักอมตะ สร้างจากบทประพันธ์ “แผลเก่า” ของ ไม้ เมืองเดิม ซึ่งถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2479 และเคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมโดย เชิด ทรงศรี และสร้างสถิติรายได้สูงสุดมาแล้ว ครั้งนี้ได้ถูกนำกลับมาสร้างสรรค์ใหม่ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักกับความเกี่ยวพันกับ คลองแสนแสบ ทุ่งบางกะปิ เจ้าพ่อไทร และนามแห่งตัวละครอันเป็นอมตะ ขวัญ-เรียม โดยเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาของเรื่อง ให้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2483 แทน เพื่อให้ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุด โดยไม่บิดเบือนข้อมูลดั้งเดิม ซึ่งจ...

  Our Rating:
  Your Rating:
Page 2 of 2«12