Reviews / พ.ศ. 2531

 1. บุญชู ผู้น่ารัก

  บุญชูผู้น่ารัก (2531) ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น เสนอผลงานของ บัณฑิต ฤทธิ์ถกล เขามาจากส่วนหนึ่งของประเทศ  มาอยู่ในส่วนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ บุญชูผู้น่ารัก สันติสุข พรหมศิริ จินตหรา สุขพัฒน์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ญาณี จงวิสุทธิ์, จุรี โอศิริ, วัชระ ปานเอี่ยม, อรุณ ภาวิไล, เกียรติ กิจเจริญ, กฤษณ์ ศุกระมงคล, โรม อิศรา, ด.ญ.แป้ง ขอแนะนำ ชัยชนะ สันทัดกิจการ, ทวีเกียรติ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. ตัณหาเถื่อน

  ตัณหาเถื่อน (2531) ชัยแอนด์ชาโปรดักชั่น โดย เชาว์ มีคุณสุต เสนอ ผลงานครั้งสุดท้ายของ ฉัตรชัย เปล่งพานิช ยุรนันท์ ภมรมนตรี พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ จะมีใครสักคนที่รักฉันจริง ตัณหาเถื่อน ของ ศศิษาราม ยุรนันท์ ภมรมนตรี ฉัตรชัย เปล่งพานิช พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ ขอแนะนำ จั่นเพชร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา วรรณิศา ศรวิเชียร, รัญญา ศิยานนท์, ก.เก่งทุกทาง,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. อุบัติโหด

  อุบัติโหด พูนทรัพย์โปรดักชั่น ประกันคุณภาพ อุบัติโหด BANGKOK EMERGENCY ขอแนะนำอีกวิถีหนึ่งของ…หนุ่มเสก (เสกสรร ชัยเจริญ) พบ..ลิขิต เอกมงคล สินจัย เปล่งพานิช อภิชาติ หาลำเจียก ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง แทน จันทวิโรจน์, อภิญญา คุ้มตะบุตร ขอแนะนำ เบญจพร ชำนาญยันตรกิจ ทรนง ศรีเชื้อ กำกับฯ-บทภาพยนตร์ พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ วรางคณา ณ มโนรม ลำดับภาพ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. ปีศาจสีเงิน

  ปีศาจสีเงิน (2531) บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ พิม วัฒนพานิช เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ปีศาจสีเงิน โกวิท วัฒนกุล, ไกรลาส เกรียงไกร, วิไลลักษณ์ ดวงมีเดช, ติ๊ก คิงส์เท็ค, สกรรจ์ รามบุตร, อภิรดี 2, ประกอบ “ดอกฟ้า” กำกับการแสดง M จัดจำหน่าย

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. วิวาห์จำแลง

  วิวาห์จำแลง (2531) อัครเศรณีโปรดักชั่น โดย กิตติ อัครเศรณี ขอเสนอ ความพยาบาทจากไฟตัณหา หรือ..สายใยของความรักแท้ พิศาล อัครเศรณี กำกับการแสดง วิวาห์จำแลง ของ นันทนา วีรชน ยุรนันท์ ภมรมนตรี สินจัย หงษ์ไทย พิม วัฒนพานิช และ พิศาล อัครเศรณี การันต์ กิตติราช, อภิชาติ อรรถจินดา, มารศรี ณ บางช้าง, มนัส บุณยเกียรติ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. วิวาห์ไฟ

  วิวาห์ไฟ (2531) พี.เอส.โปรโมชั่น สุวิทย์ ชุติพงษ์ อำนวยการสร้าง เอาน้ำมันราดลงบนหัวใจ แล้วเอาไฟริษยาจุดให้เผาไหม้! วิวาห์ไฟ ของ “ชลาลัย” สันติสุข พรหมศิริ นาถยา แดงบุหงา สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ญาณี จงวิสุทธิ์, วัขระ ปานเอี่ยม (ซูโม่เจี๊ยบ), ศิรินันท์ โรจนธรรม ร่วมด้วย ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ชาลี อินทรวิจิตร, พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์ ฯลฯ ขอแนะนำด.ช.ลูกอิฐ สิมารักษ์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. นักรบดำ

  นักรบดำ (2531) เราเป็นทหาร…เรามีชีวิต...เราเป็นคน… นักรบดำ BLACK WARRIOR สรพงศ์ ชาตรี รณ ฤทธิชัย โกวิท วัฒนกุล สุรีย์วัล สุริยง การันต์ กิตติราช โสธรณ์ รุ่งเรือง ยอดมนู ภมรมนตรี สุชีพ กล้าวิทย์กิจ บรูซ เคคลู วาสนา วรรณวงศ์, วรภัทร สุนทรผลิน, แก้วกาญจน์ มณีวงศ์, สุภางค์ ศศิโรจน์, สุนีย์ มั่นคง...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. พ่อปลาไหล แม่พังพอน

  อัครเศรณีโปรดักชั่น โดย กิตติ อัครเศรณี วิชัย เลิศฤทธิ์เรืองสิน อำนวยการสร้าง พ่อปลาไหล แม่พังพอน ของ “ทมยันตี” พจนานุกรมของชายจอมเจ้าชู้ สูตรสำเร็จของหญิงร้อยเล่มเกวียน พิศาล อัครเศรณี สันติสุข พรหมศิริ มยุรา ธนะบุตร ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล นิรุตติ์ ศิริจรรยา วันทิพย์ ภวภูตานนท์ ล้อต๊อก, ท้วม ทรนง, บู๊ วิบูลย์นันท์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร พิศาล อัครเศรณี-หนุ่ม...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. ผมรักคุณนะ

  อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป โดย ยุทธนา บุญเกิดหาญภักดี เสนอ… ความสนุกที่มีคุณภาพ เฮฮาน่ารักและประทับใจ ผมรักคุณนะ ของ ปราศรัย กีรกะจินดา พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, เพ็ญ พิสุทธิ์, ปัญญา นิรันดร์กุล, ซูโม่เป๊ปซี่, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, ส.อาสนจินดา, พร้อมด้วย ล้อต๊อก, ท้วม ทรนง, มาลี เวชประเสริฐ, อีเหี่ยว, ยอด นครนายก, จันทนา ศิริผล นุจรี...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. หนองบัวแดง

  สยามโปรโมชั่น เสนอ ชม…ลีลาชีวิตที่พัดพลิ้วอยู่กลางหนองบัวแดง อันเย็นฉ่ำที่ชูช่อสลอน ด้วยแรงพยาบาท ลึกลับสับสนและความรักอันบริสุทธิ์ ชุมนุมดาราไว้อย่างคับคั่ง บารมี กำกับการแสดง พยุง พยกุล ดำเนินงาน หนองบัวแดง ของ ปณิดา ธิดา ธีรรัตน์ รับบทสาวรุ่นที่กล้าเผชิญปัญหา ยุรนันท์ ภมรมนตรี รอน บรรจงสร้าง อภิชาติ หาลำเจียก ราตรี วิทวัส รติรส ริมนภา พิศมัย วิไลศักดิ์, ปริศนา, ชาตรี, มัลลิกา, ดามพ์...

  Our Rating:
  Your Rating:
Page 2 of 4«1234»