Reviews / พ.ศ. 2529

 1. ด้วยรักและผูกพัน

  เรากำลังจะสร้างความฝันให้คุณ ด้วยรัก…และผูกพัน พลสยามภาพยนตร์ ธงไชย แมคอินไตย์ กาญจนา จินดาวัฒน์ ชนาภา นุตาคม พรพิพัฒน์ โชติกเสถียร ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย กำกับการแสดง สรวงสุดา ชลลัมพี ช่วยกำกับการแสดง ปิยะวงศ์ กรรณสูต ถ่ายภาพ

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. ดวลปืน

  ดวลปืน (2529) (แนวตั้ง) ใครใหญ่ไม่ว่า ข้าไม่เกี่ยว แต่ถ้า…ใครเก่งเกินข้า ข้าขอท้า ดวลปืน สรพงศ์ ชาตรี อภิรดี ภวภูตานนท์ ชุมพร เทพพิทักษ์, มานพ อัศวเทพ, ฤทธิ์ ลือชา, ภูมิ พัฒนายุทธ, รณ ฤทธิชัย, ธิติมา สังขพิทักษ์, ลักษณ์ อภิชาติ, วิยะดา อุมารินทร์ ศักดิ์สิทธิ์ กำกับฯ และดำเนินงานสร้าง ชาญ นาคเปลี่ยว ถ่ายภาพ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. ดวงยิหวา

  ศิลปการภาพยนตร์ โดย อนันต์ กิจเชวงกุล หลายอย่างที่คุณหาไม่ได้จากผู้หญิงอื่น อยู่ที่ผู้หญิงคนนี้…. ดวงยิหวา โสภาค สุวรรณ นำโดย ไพโรจน์ สังวริบุตร ใหม่ สิริวิมล ภูษิต อภิมัน, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ภาวนา ชนะจิต, พงษ์ศักดิ์ (อ๋อย), อนุรักษ์ เกษโสภา, ด.ช.จิรายุษ สังวริบุตร, ด.ญ.จิตรลดา สังวริบุตร ขอแนะนำ ดนัย ทวีโภค – ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. ดวงใจกระซิบรัก

  ดวงใจกระซิบรัก (2529) ข้อความบนใบปิด ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น เปี๊ยกโปสเตอร์ แม้ร่างกายต่างเป็นปรปักษ์ แต่หัวใจซิแอบกระซิบรักจู๋จี๋…จู๋จี๋ จินตหรา สุขพัฒน์ ชัยรัตน์ จิตธรรม พิศมัย วิไลศักดิ์ มานพ อัศวเทพ มาเรีย เกตุเลขา ธงชัย ประสงค์สันติ เปี๊ยกโปสเตอร์ กำกับการแสดง *เกร็ด -ใบปิดวาดโดย ทองดี -หนังเรื่องแรกของชัยรัตน์ จิตธรรม

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. ล่าด่วนนรก

  ล่าด่วนนรก (2529) สุวรรณโชติฟิล์ม โดย ลาวรรณ สุวรรณโชติ ทุนสร้างมหึมา ฉากใหญ่ท้าทายความมันส์ ทั้งฮ. พลร่ม รถเหาะ รถระเบิด ผ่าเมืองฆ่า ถล่มแหลกทั้งขุนเขา พร้อมกองทัพผู้แสดงนับร้อย ล่าด่วนนรก OPERATION NORTH TOUR สรพงศ์ ชาตรี นีรนุช อติพร วีระยุทธ รสโอชา สุธิดา รัถวิจิตร ฤทธิ์ ลือชา, ลักษณ์ อภิชาติ, ภูมิ พัฒนายุทธ, เป้า,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. ลูกปืน

  ลูกปืน (2529) ทำไม? ใครว่าข้าชั่ว ฉัตรชัย เปล่งพานิช ลูกปืน ผู้สร้างสรรค์ความมันส์ “บุกเดี่ยว/คนดิบ” เราไม่กล้าโอ้อวด “ลูกปืน” สร้างคนทำลายคน เชาว์ มีคุณสุต กำกับการแสดง ฉัตรชัย เปล่งพานิช ศราวุฒิ เก่งทุกทาง นรีรัตน์ มนต์ศิริ สุมณฑา ไชยประนัง อภิชาติ อรรถจินดา, เอก พรหมคล้าย, ซูกุดน้ำจัน, โทน ทักษภิรมย์, รมย์ ราชัน, เล็ก ทรงพล...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. ยิ้ม

  ยิ้มม์ (2529) บางกอกการภาพยนตร์ ยิ้มเธอทำให้โลกน่ารัก ภาพยนตร์สุดหล่อ! 5 เพลงสุดเปรี้ยว ยิ้มม์ ฉลอง ภักดีวิจิตร กำกับการแสดง สุชาติ ชวางกูร วัชระ ปานเอี่ยม (ซูโม่เจี๊ยบ) รวิวรรณ จินดา (อุ้ย) เป็นหนึ่ง ไชยชิต ขอแนะนำนางเอกนิสิตสาวจากจุฬาฯ ปิยะนุช นาคคง ไพโรจน์ ใจสิงห์, กรุง ศรีวิไล, สมชาย สามิภักดิ์, จุรี โอศิริ, ฤทธิ์ ลือชา,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. สะแกกรัง

  สะแกกรัง (2529) ศรีแพรโปรดักชั่น อภิชาติ หาลำเจียก สินจัย หงษ์ไทย สะแกกรัง ของ “สุฟ้า” ลินดา ค้าธัญเจริญ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, วรวิทย์ สายสวัสดิ์, นราพล ศิริอโน, บรรเจิดศรี ยมาภัย ขอแนะนำ คมสันต์ สิงหวานนท์, ด.ช.ปิติพงษ์ สิงหวานนท์, บุปผา อายารัตน์, ชรินทร์ ดิษยนิยม ดาวไสว กำกับการแสดง ชาญ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. เสือภูพาน 2529

  เสือภูพาน ไทยโปรดักชั่น เสนอ ยอดภาพยนตร์บู๊ ฉกาจ ฉกรรจ์แห่งปี! อโนชา ชัชวาลย์ อำนวยการสร้าง จากฝีมือกำกับของ ผู้กำกับเงินล้าน พร ไพโรจน์ เสือภูพาน ของ เพชร สถาบัน สรพงศ์ ชาตรี นาท ภูวนัย เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ พบนางเอกดาวรุ่ง สินจัย หงษ์ไทย ธิติมา สังขพิทักษ์, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์ ลือชา,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. แสงสูรย์ พ.ศ. 2529

  แสงสูรย์ (2529) จิรบันเทิงฟิล์ม เสนอผลงานของ…ประไพ สรหงษ์ “ชีวิตหลายๆชีวิตที่ถูกล้อมกรอบไว้ในสังคมผู้ดี” แสงสูรย์ ของ “จินตหรา” อภิชาติ หาลำเจียก สินจัย หงษ์ไทย พัชราพรรณ โสภิตา มารศรี อิศรางกูร, นราพล, ศรัญญา นาดี และ ปรางค์ ประภัสสร พิสัณห์ ปลัดสิงห์ ถ่ายภาพ โชคชัย มหาสมบัติ ดำเนินงาน วรรณา สุธี บทภาพยนตร์ สุรพล อุระชื่น...

  Our Rating:
  Your Rating:
Page 4 of 7...«23456»...