Reviews / พ.ศ. 2528

 1. จับตาย

  จับตาย (2528) ข้อความบนใบปิด “จับเป็น” เป็นอย่างไร ที่นั่นไม่มีใครรู้จัก จากวรรณกรรมยอดเยี่ยมเอเซีย ของ มนัส จรรยงค์ ถอดคุณค่ามาให้คุณสัมผัสบนจอ จับตาย วีซี โปรโมชั่นแอนพิคเจอร์ สร้าง สรพงศ์ ชาตรี รณ ฤทธิชัย ชลิต เฟื่องอารมย์ โสธรณ์ รุ่งเรือง อัจฉราภรณ์ โสมวิภาต มารศรี ณ บางช้าง, ประวัติ โอบอ้อม, ชูศักดิ์ ดิษยนันท์ และสำนักพุทไธสวรรค์ โสภณ เจนพานิช...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. โจ๊กใส่ไข่

  โจ๊กใส่ไข่ (2528) บุญทรัพย์ภาพยนตร์ เสนอ หยุดชีวิตที่วุ่นวาย ผ่อนคลายความเครียด มาฮาให้เต็มเหยียด อย่าตึงเครียดเพราะเศรษฐกิจไทย โจ๊กใส่ไข่ เด๋อ ดอกสะเดา ล้อต๊อก สาลินี ภักดีผล ดู๋, เหี่ยว, แดง, ดอกรัก, ผจญ ดวงขจร, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, จันทนา ศิริผล สุรชัย อัตถากรโกวิท กำกับการแสดง วิเชียร เรืองวิชยกุล ถ่ายภาพ สุริยะวงศ์ บทภาพยนตร์ ประยุทธ แกลโกศล...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. ทับทิมโทน

  ทับทิมโทน (2528) คมน์ อรรฆเดช เสนอ ความมหัศจรรย์! ครั้งแรกของโลกภาพยนตร์ โดยฝีมือคนไทย โคลีเซี่ยมโปรดักชั่น โดย พรพิมล มั่นฤทัย ทับทิมโทน สุดยอดอัญญมณี ที่มีค่ากว่าเพชรเม็ดใดๆในโลก ของ เพชร สถาบัน บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ พบ ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง ชลิดา เสาวดี ร่วมด้วย ส.อาสนจินดา, ชาลี อินทรวิจิตร, มานพ อัศวเทพ, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. ทับพญาเสือ

  ทับพญาเสือ (2528) บัวหลวงภาพยนตร์ โดย วิฑูรย์ เชาวน์ประดิษฐ์ เสนอ… ถ้ามันจะแข็งกร้าวกับกู ก็อย่าให้มันอยู่ต่อไป ทับพญาเสือ สรพงศ์ ชาตรี สมบัติ เมทะนี กรุง ศรีวิไล นรีรัตน์ มนต์ศิริ สุขุมาภรณ์ สุทธิศรีศิลป ภูมิ พัฒนายุทธ, มานพ อัศวเทพ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ, ไกร ครรชิต, อนันต์ สัมมาทรัพย์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. บัวตูม บัวบาน

  บัวตูมบัวบาน (2528) OA เสนอผลงานอันประทับใจ ในภาพยนตร์เพลงชนบท สนุกแบบไทยๆ พนม นพพร กำกับการแสดง บัวตูมบัวบาน ของ นที สีทันดร พบ 2 สาวฝาแฝดนางเอกใหม่ ธูปหอม อุณาภาค เทียนสว่าง อุณาภาค จักรพันธ์ พลอยเพ็ชร สุริโย มโนรมย์ ยอด นครนายก, โพธิ์ขวัญ, ยุ้ย เชิญยิ้ม, เจ๊ก ณ บางช้าง, ป้าจาด, โอเลี้ยง...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. ไอ้หนูภูธร

  ไอ้หนูภูธร (2528) โคลีเซี่ยมโปรดั๊กชั่น โดย พรพิมล มั่นฤทัย เสนอ มนู วรรณายก กำกับฯ ไอ้หนูภูธร บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ใหม่ สิริวิมล กรุง ศรีวิไล อำนาจ อนุลักษณ์ ทัศนัย ไปรรัฐ โดม สิงห์โมฬี, ฉัตร มงคลชัย, วุฒิ คงคาเขต, ผจญ ดวงขจร, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, ทองก้อน, เป็ด, หนูหน่อย...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. ปลัดเพชรบ่อพลอย

  ปลัดเพชรบ่อพลอย (2528) โคลีเซี่ยมโปรดักชั่น โดย พรพิมล มั่นฤทัย “ชีวิตของลูกผู้ชาย ที่ได้ใช้ความยุติธรรมและความถูกต้อง  เป็นอาวุธในการต่อสู้” บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ปลัดเพชรบ่อพลอย มนู วรรณายก กำกับ สมบัติ เมทะนี, ม.ล.สุรีวัลย์ สุริยง, ส.อาสนจินดา, มานพ อัศวเทพ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, วรารัตน์ เทพโสธร, โดม สิงห์โมฬี, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ, โสธร รุ่งเรือง,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. เปิดโลกมหาสนุก

  เปิดโลกมหาสนุก (2528) บางกอกการภาพยนตร์ ฉลอง ภักดีวิจิตร เปิดความสุข..รสใหม่..ให้กับท่าน เปิดโลกมหาสนุก ฉลอง ภักดีวิจิตร กำกับการแสดง ทูน หิรัญทรัพย์ ฉัตรชัย เปล่งพานิช ใหม่ สิริวิมล (เจริญปุระ) ยอดสร้อย โกมารชุน, เด่น ดอกประดู่, ฤทธิ์ ลือชา, มานพ อัศวเทพ, คริส แคลาย, สมชาย สามิภักดิ์, บู๊ วิบูลย์นันท์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์ และคนแคระทั้ง...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. ปล้นลอยฟ้า

  ปล้นลอยฟ้า (2528) บางกอกการภาพยนตร์ ฉลอง ภักดีวิจิตร เสนอ การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ปล้นลอยฟ้า สรพงศ์ ชาตรี โจ เสมอใจ กรุง ศรีวิไล นพพล โกมารชุน เด่น ดอกประดู่, เทพ โพธิ์งาม, คริส แคลาย, ทุบ ท่าเตียน, สมชาย สามิภักดิ์, บรรจง ศิริจินดา, เปี๊ยก ปัตตานี, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์, น้อย โพธิ์งาม...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. นักล่าสลาตัน

  นักล่าสลาตัน (2528) รัศมีฟิล์ม นักล่าสลาตัน เทอด ดาวไท-ป้อมเพชร กำกับ สรพงศ์ ชาตรี ไชยันต์ สรไกร โกวิท วัฒนกุล ศิริยา นฤนาท พรพรรณ เกษมมัสสุ พิศมัย ภุมมา ฉัตร มงคลชัย ขอแนะนำดาวรุ่ง เรวัตร วัฒนกิจ พรชัย, จังโก้, เหม, สงัด, ประพัศ, ช้อย, ชาสา รัศมี อำนวยการสร้าง ธีระ...

  Our Rating:
  Your Rating:
Page 2 of 7«12345»...