Reviews / พ.ศ. 2519

 1. แสบ

  แสบ (2519) นิมิตภาพยนตร์ เสนอ แสบ กรุง ศรีวิไล วันทนา บุญบันเทิง ไพโรจน์ ใจสิงห์ สุทิศา พัฒนุช เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ร่วมด้วย ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อนันต์ สัมมาทรัพย์, เมตตา รุ่งรัตน์, โขมพัสตร์ อรรถยา, ลักษณ์ อภิชาติ, โดม สิงห์โมฬี, บาหยัน พันธุ์โสภา, กรรณิการ์, มนัส...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. สู้

  สู้ (2519) ข้อความบนใบปิด มหามัน สะท้านแผ่นดิน บ้าบิ่นไม่มีใครเท่า เพราะเขา… สู้ ของ รวี ก้องหล้า สมบัติ เมทะนี ธัญญรัตน์ โลหะนันท์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ ศิริขวัญ นันทศิริ มานพ อัศวเทพ สุวิน สว่างรัตน์ ขอแนะนำดาวรุ่งดวงใหม่..วีณารัตน์ จินตัษเฐียร เศก ทรงกลด, เมืองเริง ปัทมินทร์, พิภพ ภู่ภิญโญ, เทอด ดาวไท, พีระพล,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. เสือ 4 แคว

  เสือ 4 แคว (2519) ไพโรจน์ฟิล์ม ภูมิใจเสนอ 2 พระเอกอันดับ 1 สมบัติ เมทะนี กรุง ศรีวิไล พบกันใน… เสือ 4 แคว FOUR DEVILS บทประพันธ์ของ ศักดิ์ สุริยา เกชา เปลี่ยนวิถี, ชนะ ศรีอุบล, นัยนา ชีวานันท์, อัมรัตน์ ขัตติยา, ดามพ์ ดัสกร, สายัณห์ จันทรวิบูลย์,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. สวรรค์ไม่มีวันรู้

  สวรรค์ไม่มีวันรู้ (2519) กัมทรทิพย์ภาพยนตร์ มอบให้ เบญจมินทร์ เสนอ… สวรรค์ไม่มีวันรู้ “เมื่อความรักเดินมาบนถนน เหตุผลต้องหลบลงข้างทาง” นำโดย นาท ภูวนัย นัยนา ชีวานันท์ กำธร สุวรรณปิยะศิริ, เมตตา รุ่งรัตน์, สุพรรณ บูรณพิมพ์, เชาว์ แคล่วคล่อง, ด.ช.สยม สังวริบุตร, ลัดดารัตน์ “เบญจมินทร์” กำกับการแสดง ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ อัชวะ กัมทรทิพย์ อำนวยการสร้าง ฟรีเวย์เซ็นเตอร์ฟิล์ม...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. สันดานชาย

  สันดานชาย (2519) เทพธานินทร์ภาพยนตร์ โดย ชาย มีคุณสุต เสนอ ภาพยนตร์ชีวิต รัก บู๊ เรื่องยิ่งใหญ่ สันดานชาย ถ่ายภาพโดย สานิต รุจิรัตน์ตระกูล ชาย มีคุณสุต กำกับการแสดง สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต ไพโรจน์ ใจสิงห์ ครรชิต ขวัญประชา เมตตา รุ่งรัตน์ ชุมพร เทพพิทักษ์ ด.ญ.วิไลพร เวชประเสริฐ นางเอกใหม่ มัตติกา...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. สาวแก่

  สาวแก่ (2519) อัชชาวดีภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์ชีวิตรัก ระหว่างวัย ที่แตกต่างกัน ไม่มีใครแก่เกินกว่าจะรัก...ร้อยพันอันตราย…ยังไม่ร้ายเท่า…อารมณ์ สาวแก่ ของ “ศรีฟ้า ลดาวัลย์” ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นัยนา ชีวานันท์ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช มานพ อัศวเทพ จรูญ สินธุเศรษฐ์ เสถียร ธรรมเจริญ และพระเอกขวัญใจวัยรุ่น ไพโรจน์ สังวริบุตร จีราภา ปัญจศิลป อำนวยการสร้าง ก้องเกียรติ อัศวินิกุล...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. ใครใหญ่ใครอยู่

  ใครใหญ่ใครอยู่ (2519) ข้อความบนใบปิด สมโภชน์ภาพยนตร์ โดย รักเร่ห์ ศิวฤทธิ์ สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ อุเทน บุญยงค์ ภาวนา ชนะจิต กฎหมู่ขึ้นสมอง มันก็ต้อง… ใครใหญ่ใครอยู่ ของ รัตติกร ร่วมด้วย เกชา เปลี่ยนวิถี, ทักษิณ แจ่มผล, ทัต เอกทัต, ดามพ์ ดัสกร, โดม สิงห์โมฬี, แพน บอระเพ็ด, เหมยฟ้า...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. แซ่บ

  แซ่บ (2519) ข้อความบนใบปิด เดชากรณ์ภาพยนตร์ โดย บัญญัติ เดชากรณ์ ผู้สร้างเรื่อง มัน ภูมิใจเสนอผลงานอันดับ 2 จะสู้ที่นี่ สู้แค่ตาย เราถอยไม่ได้แล้ว แม้แต่ก้าวเดียว แซ่บ TOP MOST ของ…เสนีย์ บุษปะเกศ สมบัติ เมทะนี ไชยา สุริยัน อรัญญา นามวงษ์ นัยนา ชีวานันท์ ศิริขวัญ นันทศิริ ขอแนะนำดาวรุ่งดวงใหม่ ไชยันต์ สรไกร, ดวงพร...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. ภัยมืด

  แจ๊สสยาม เสนอความบันเทิงมหัศจรรย์ แต่ละนาทีตื่นเต้นระทึกขวัญ..! ผลิตผลของ แจ๊สสยามโปรดักชั่น กรุง ศรีวิไล อรัญญา นามวงษ์ ภัยมืด NIGHTMARE โดม สิงห์โมฬี, ดลนภา โสภี, บาหยัน พันธุ์โสภา, วิชิต ไวงาน, พิภพ ภู่ภิญโญ เทวินทร์ สุขศิลา ถ่ายภาพ สยามพล กำกับการแสดง ฟิล์มในระบบ 35 ม.ม. ซีเนมาสโคป ช.พิริยะฟิล์ม จัดจำหน่าย

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. กระดังงากลีบทอง

  กระดังงากลีบทอง (2519) นครพิงค์ภาพยนตร์ ชนะ คราประยูร ขอเสนอ… ภาพยนตร์ชีวิตในสังคมตอแหล “ชีวิต ความรัก เราเป็นผู้กำหนด ไม่ใช่กงการอะไรของสังคม หรือใครๆทั้งสิ้น” กระดังงากลีบทอง ของ สีดา วิษณุภพ สุริยา ชินพันธ์ มยุรา ธนะบุตร มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ทาริกา ธิดาทิตย์ ชนะศรีอุบล มานพ อัศวเทพ วิไลวรรณ วัฒนพานิช ประพิศ แพรวพรรณ ชูศรี มีสมมนต์ โสภณ...

  Our Rating:
  Your Rating:
Page 8 of 9...«56789»