Reviews / พ.ศ. 2519

 1. ขอเพียงรัก

  วไลพรรณภาพยนตร์ โดย อ้อยใจ วไลพรรณ ขอเพียงรัก ของ บุษยมาส สมบัติ เมทะนี นัยนา ชีวานันท์ ปิยะมาศ โมนยะกุล ช่อเพชร ชัยเนตร นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สนยัณห์ จันทรวิบูลย์, ชนะ ศรีอุบล, เมตตา รุ่งรัตน์, วงศ์ ศรีสวัสดิ์, จรัสศรี สายะศิลปี, ดวงดาว มนต์ดารา, มรกต จรรยาดี, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, ถวัลย์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. มนต์เรียกผัว

  มนต์เรียกผัว (2519) ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น โดย นิยม ตันติเวชกุล เสนอ เป็นเมียน้อยก็ไม่ดี เป็นเมียหลวงก็ไม่ไหว ทำยังไงถึงจะได้เป็นเมียเดียว มนต์เรียกผัว สมบัติ เมทะนี นัยนา ชีวานันท์ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ศิริขวัญ นันทศิริ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, สมชาย สามิภักดิ์, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร อำนวยการสร้าง โรม บุนนาค...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. มหาอุตม์

  มหาอุตม์ (2519) มานพภาพยนตร์ เสนอ ลูกผู้ชายเกิดตายก็คล้ายกัน ใจเท่านั้นที่เหนือมนุษย์ มหาอุตม์ บทประพันธ์ของ “ปิยะวดี” สมบัติ เมทะนี ดาราผู้ยิ่งใหญ่ในความนิยมของประชาชน พบ ไชยา สุริยัน ผู้ยิ่งใหญ่ในโลกศิลปการแสดง (ตุ๊กตาทอง 3 ปีซ้อน) อรัญญา นามวงษ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นัยนา ชีวานันท์, สุทิศา พัฒนุช, ครรชิต ขวัญประชา, มานพ อัศวเทพ, สมจินต์ ธรรมทัต, อรสา พรหมประทาน,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. มือปืนขี้แย

  มือปืนขี้แย (2519) บริษัทบางกอกสโคปภาพยนตร์จำกัด เสนอ มือปืนขี้แย ของ กันต์ รุ่งกานต์ สมบัติ เมทะนี นัยนา ชีวานันท์ ปิยะมาศ โมนยะกุล ช่อเพชร ชัยเนตร สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ดามพ์ ดัสกร, พิภพ ภู่ภิญโญ, ถวัลย์ คีรีวัตร, มารศรี อิศรางกูร, รอง เค้ามูลคดี, ล้อต๊อก, จุ่น, ชูศรี มีสมมนต์,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. เมียเสือ

  เมียเสือ (2519) โบราณท่านกล่าวไว้ “อันหญิงใดเยี่ยวรดหัวเสือ ต้องเป็นเมียเสือ” อรัญญากับเสือรักกันมันยิ่งกว่าแห้ว เมียเสือ นำโดย สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ มานพ อัศวเทพ, เมตตา รุ่งรัตน์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ชูศรี มีสมมนต์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, พิภพ ภู่ภิญโญ, ด.ช.ดีนา เกรียงไกร สยุมพร กำกับการแสดง ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ ปกรณ์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. จักรวาลยอดรัก

  จักรวาลยอดรัก (2519) ไฟว์สตาร์โปรดัคชั่น โดย เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร อำนวยการสร้าง หัวใจปรารถนา ดิ้นรน…ไขว่คว้า เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งอันเป็นที่รัก… จักรวาลยอดรัก พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที กำกับการแสดง การบินไทย ให้ความอุปการะ สมบัติ เมทะนี พิศมัย วิไลศักดิ์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ มณีวรรณ ภาสพันธุ์ สมควร กระจ่างศาสตร์, อมรา อัศวนนท์, มารศรี ณ บางช้าง, อรสา พรหมประทาน, ชูศรี...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. เจ้าแม่

  เจ้าแม่ (2519) อรัญญา นามวงษ์ เป็น เจ้าแม่ คำพูดของเธอ คือประกาศิต ชี้ชะตาชีวิตคนทั้งเมือง สมบัติ เมทะนี เป็นผู้ต่อต้านอิทธิพลของเธออย่างถวายหัว ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย และ ฉลวย ศรีรัตนา สร้าง-กำกับ ร่วมด้วย อดุลย์ ดุลยรัตน์, สุริยา ชินพันธ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ภูมิ พัฒนายุทธ, สมจินต์ ธรรมทัต, บู๊ วิบูลย์นันท์ สหมงคลฟิล์ม...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. ทมิฬดง

  ทมิฬดง (2519) กรุงเทพฯการฟิล์ม เสนอ ความโหดเหี้ยม-ทารุณ ในป่าลึกกลางเมืองไทยสุดสยอง ทมิฬดง นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์ โสภา สถาพร, แมน ธีระพล, ไกร ครรชิต, ชฎาพร วชิรปราณี, ถวัลย์ คีรีวัต, โขน หมอผี สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ ฉลวย ศรีรัตนา กำกับการแสดง กรุงเทพฯ การฟิล์ม ดำเนินงานสร้าง *ใบปิดวาดโดย...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. ท้องนาสะเทือน

  ท้องนาสะเทือน ศุภชัยภาพยนตร์ โดย ศุภชัย โตสัมพันธ์ กำกับการแสดง สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ดามพ์ ดัสกร อรสา พรหมประทาน “ใครฆ่าพ่อกู มึงอย่าอยู่ให้หนักแผ่นดิน” เทิดทูนเกียรติลูกเสือชาวบ้าน ให้เรากลับตัวเป็นคนดีได้ ซวด…ซวด ท้องนาสะเทือน ของ นิมิตร ภูมิถาวร ลักษณ์ อภิชาติ, เมตตา รุ่งรัตน์, จำรูญ หนวดจิ๋ม, สุพรรณ บูรณพิมพ์, สมพล กงสุวรรณ, ทัต...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. ทะเลฤๅอิ่ม

  ทะเลฤาอิ่ม อัศวินภาพยนตร์ เสนอ ทะเลฤาอิ่ม ของ สุวรรณี สุคนธา ภาพยนตร์ที่กระเทาะเปลือกวัยรุ่นถึงเม็ดใน สรพงศ์ ชาตรี วิยะดา อุมารินทร์ หรรษา จริยาพร ต่อลาภ กำพุศิริ ผกาแก้ว วงศ์ยุบล, เอนก คุ้มประวัติ, นพดล เทพอัศว พร้อมด้วย สุทิศา พัฒนุช, อดุลย์ ดุลยรัตน์, จำรูญ หนวดจิ๋ม, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, บู๊ วิบูลย์นันท์, เฉลา...

  Our Rating:
  Your Rating:
Page 2 of 9«12345»...