Reviews / พ.ศ. 2518

 1. ราชินีฝิ่น

  มงคลฟิล์ม เสนอ เล็ก ใหญ่ กินเรียบ บู๊สะเทือน จากกรุงสู่ป่า จากฟ้าสู่ดิน คนไทยดับความชั่ว ด้วยแรงบุญของพุทธศาสนา ราชินีฝิ่น สมบัติ เมทะนี เกาเป่าสู้ สายัณห์ จันทรวิบูลย์ หูจิ้น จินเฟ่ย ไกร ครรชิต, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, พิภพ ภู่ภิญโญ, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, ด.ช.ปรีชา เกิดกำแพง, ด.ญ.พัชรินทร์ ปูคะวนิช เกาเป่าสู้...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. โรงแรมผี

  จิรบันเทิงฟิล์ม เสนอผลงานดีเด่น ระทึกใจสุดขีด ไม่ว่ายามหลับหรือตื่น โรงแรมผี บทประพันธ์ ของ อ.อรรถจินดา นาท ภูวนัย ปิยะมาศ โมนยะกุล สายัณห์ จันทรวิบูลย์ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช มานพ อัศวเทพ ครรชิต ขวัญประชา ชนะ ศรีอุบล เมตตา รุ่งรัตน์, ทัต เอกทัต, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, บู๊ วิบูลย์นันท์, แพน, พิศ, ชินดิษฐ์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. ระห่ำลำหัก

  พิษณุภาพยนตร์ วิจารณ์ ภักดีวิจิตร สร้างผลงาน ยิ่งใหญ่ ล้ำยุค รุ่นหนัก คือ… ระห่ำลำหัก PLAY BOY ของ “สุมนทิพย์” พิศมัย วิไลศักดิ์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ โสภา สถาพร สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ร่วมด้วย โดม สิงห์โมฬี, สีเผือก, ศรีสุริยา, เทพ เทียนชัย, แป้น ปลื้มสระชัย, ทองฮะ, จรัสศรี สายะศิลปี, จำนงค์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. แด่คุณครูด้วยคมแฝก

  รณภพฟิล์ม โดย รุจน์ รณภพ รางวัลบทประพันธ์ยอดเยี่ยมปี 2517 โดย นิมิตร ภูมิถาวร แด่คุณครูด้วยคมแฝก นาท ภูวนัย อรัญญา นามวงษ์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา วันทนา บุญบันเทิง สายัณห์ จันทรวิบูลย์ กฤษณะ อำนวยพร ม.ล.โกมล ปราโมช ดลนภา โสภี กวี เกียรตินันท์ ถ่ายภาพ อัญชลี ชอบประดิษฐ์ อำนวยการสร้าง รุจน์ รณภพ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. ดาวสวรรค์ฉันรักเธอ

  จิรบันเทิงฟิล์ม ขอเสนอผลงานดีเด่นครั้งที่ 3 แม้ชะตากรรมจะเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงมิได้ แต่ค่าของรักแท้ย่อมอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ดาวสวรรค์ฉันรักเธอ ของ “แสนยากร” นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี นัยนา ชีวานันท์ สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เมตตา รุ่งรัตน์, กฤษณะ อำนวยพร, จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, สุพรรณ บูรณพิมพ์, วิน วันชัย, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, อธึก อรรถจินดา มร.ถู ถ่ายภาพ “แสนยากร”-พร ไพโรจน์ กำกับการแสดง...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. สาวแสบ

  สาวแสบ (2518) บริษัทสหโชติฟิล์ม ขอมอบความ “มันส์” จากเรื่องดังในนิตยสาร บางกอก สาวแสบ 35 ม.ม.ซูเปอร์สโคป ดารานำ ยอดชาย เมฆสุวรรณ วาสนา ปฏิโก มานพ อัศวเทพ ช้องมาศ ภุมรา ร่วมด้วย สุวิน สว่างรัตน์, สิงห์ มิลินทราศัย, ชิต, บู๊ วิบูลย์นันท์, นวลศรี และดาราคับคั่ง สมชาย โชติมงคลทรัพย์ อำนวยการสร้าง ฤดี ดวงตา...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. สร้อยสวาท

  สร้อยสวาท (2518) สีหนาทภาพยนตร์ เสนอ ยอดชาย เมฆสุวรรณ นัยนา ชีวานันท์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์ นำ ชีวิตเธออยู่ท่ามกลางการแสวงหา บางครั้งเหมือนไฟหมดเชื้อ บางคราเหมือนบอระเพ็ดเผ็ดขม รสตาลหวานซ่านอยู่ที่ไหน…เธอไม่รู้? สร้อยสวาท ของ สุวรรณี สุคนธา ร่วมด้วย เมตตา รุ่งรัตน์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, โขมพัสตร์ อรรถยา, เทิ่ง สติเฟื่อง, ปาน บุนนาค, จำรูญ หนวดจิ๋ม,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. สาวเจ้าพยัคฆ์

  สาวเจ้าพยัคฆ์ (2518) ชนะ คราประยูร เสนอผลงานอันดับที่ 2… เธอมีทั้งชั้นเชิงและมันสมอง แม้ชายเหลี่ยมพราวยังต้องพ่าย สาวเจ้าพยัคฆ์ ของ เศก ดุสิต สรพงศ์ ชาตรี ศศิมา สิงห์ศิริ สุริยา ชินพันธ์ ภูษิต อภิมัน โขมพัสตร์ อรรถยา ขอแนะนำยอดพธูคนใหม่แห่งโลกบันเทิง อารดา ศิรินทร์ และเพชฌฆาต สาวคนใหม่ ศรินยา ศิริลักษณ์ โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ กมลวรรณ-สรรเพชญ อำนวยการสร้าง...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. สมิหรา

  สมิหรา (2518) พลสัณห์ภาพยนตร์ภาพยนตร์ ขอมอบความรักอันล้ำค่า ภาวนา ชนะจิต อุเทน บุญยงค์ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช สายัณห์ จันทรวิบูลย์ สมิหรา บทประพันธ์ ของ จามร ร่วมด้วย เมตตา รุ่งรัตน์, รอง เค้ามูลคดี, พิมพา น่านรำไพ, สุวิน สว่างรัตน์, ศรชัย, จิต, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สยุมพร ฯลฯ เสนาะ กระเช้าเพชร กำกับบท...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. ไฟรัก

  ไฟรัก (2518) ข้อความบนใบปิด นครพิงค์ภาพยนตร์ ความสวย…ความสาว ฉันขายได้ แต่ความรักนั่นสิ ไม่ได้มีเหลือเผื่อใครอื่น ยอม…ฉันยอมให้กายและใจมลายด้วย… ไฟรัก บทประพันธ์ของ…สีดา วิษณุทศ สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ สันติ คราประยูร รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ศศิมา สิงห์ศิริ, โขมพัสตร์ อรรถยา, ชินดิษฐ์ บุนนาค, พัชนี อุรารักษ์ กมลวรรณ-สรรเพชญ อำนวยการสร้าง โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ สรรเพชญ...

  Our Rating:
  Your Rating:
Page 5 of 6...«23456»