Reviews / พ.ศ. 2517

 1. อีสาน

  อีสาน (2517) บริษัทศรีสยามโปรดั๊คชั่นจำกัด เสนอ ภาพยนตร์ชีวิตการต่อสู้ยิ่งใหญ่ บนที่ราบสูง อีสาน 35 ม.ม.สโคป-สี-เสียง สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ ชุมพร เทพพิทักษ์, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์, ปรีดา จุลละมณฑล, โสภา สถาพร, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, ดามพ์ ดัสกร, คมน์ อรรฆเดช ฯลฯ ส.เนาวราช กำกับฯ สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ บันลือ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. อย่ารักฉัน

  อย่ารักฉัน (2517) กุหลาบทิพย์ภาพยนตร์ เสนอภาพยนตร์ชีวิต รัก ต้องสู้ ของชาวสลัม อย่ารักฉัน ของ สุมนทิพย์ 35 ม.ม.สี-สโคป เสียงในฟิล์ม สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช, มารศรี อิศรางกูร, เทพ เทียนชัย, ลุงโกร่ง กางเกงแดง, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, มารศรี ณ บางช้าง, ชื้นแฉะ, ช่อทิพย์,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. อาถรรพ์สวาท

  อาถรรพ์สวาท (2517) สุรมาศภาพยนตร์ เสนอ ผลงานกำกับของ “พันคำ” จาก “พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ” “แรงรัก” อาถรรพ์สวาท ของ “พร น้ำเพชร” ยอดชาย เมฆสุวรรณ ภาวนา ชนะจิต มานพ อัศวเทพ ดวงนภา อรรถพรพิศาล สายัณห์ จันทรวิบูลย์ จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, จรัสศรี สายะศิลปี, มารศรี อิศรางกูร, ชูศรี มีสมมนต์, บู๊ วิบูลย์นันท์, ขุนแผน...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. น้ำตานาง

  น้ำตานาง (2517) พูนทรัพย์ฟิล์ม โดย วิศิษฐ์ มิ่งวัฒนบุญ สร้าง เธอชั่วเพราะชาย? ไพโรจน์ ใจสิงห์ ในมาดของ “แมงดาปีกเพชร” วันดี ศรีตรัง “โสเภณีผู้น่ารัก” จากชีวิตจริงของ “ลูกผู้หญิง” ผู้ใช้ชีวิตอยู่ในมุมมืดระทมเศร้า โปรดมาช่วยเช็ดน้ำตาให้ “วันดี” ด้วยซิค๊ะ… น้ำตานาง ของ…สาเรส สิระมนัส “ปริศนา” ร่วมด้วย ดวงใจ หทัยกาญจน์, ทักษิณ แจ่มผล, ดามพ์ ดัสกร, ฉัตร มงคลชัย,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. แว่วเสียงลมรัก

  แว่วเสียงลมรัก (2517) สุริยะเทพภาพยนตร์ โดย ไถง สุวรรณทัต ภาพยนตร์ชีวิตรัก รอยรักเหมือนรอยเรือที่แยกน้ำ แว่วเสียงลมรัก จากเรื่องเดิม พระจันทร์ร้องไห้ ของ จำลักษณ์ ยอดชาย เมฆสุวรรณ เพชรา เชาวราษฎร์ พนม นพพร, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, เมตตา รุ่งรัตน์, คมน์ อรรฆเดช, กันทิมา ดาราพันธ์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, โกร่ง...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. น้ำผึ้งขม

  จากนวนิยายเรื่อง “น้ำผึ้งขม” และ “ระฆังวงเดือน”  บทประพันธ์ของ กฤษณา อโศกสิน น้ำผึ้งขม (2517) ภาณุพันธ์ ผู้กำกับการแสดงอาวุโส มอบทัศนคติสะเทือนใจ ให้แก่ผู้หญิงทุกรุ่น…ทุกระดับชั้น ภาพยนตร์ชีวิตระหว่างวัยที่ไม่มีช่องว่าง ประชันความสาวบริสุทธิ์ของดรุณีแรกรุ่น กับหญิงกร้าวโลกีย์ที่ใช้แต่ความดื้อ..ด้าน..เท่านั้น น้ำผึ้งขม ของ กฤษณา อโศกสิน ประพันธ์กรสตรีผู้ชนะเลิศรางวัลส.ป.อ. นฤมล นิลวรรณ พบหนุ่มใหญ่ใจบาปเจนสวาท สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ สุทิศา พัฒนุช และ บุศรา นฤมิต ภั...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. พิษสวาท

  เรื่องย่อ พิษสวาท เชษฐา (รุจน์ รณภพ) พา สโรชินี (อรัญ ญา นามวงศ์) ไปพบอัคนี (สมบัติ เมทะนี) เพื่อจะคุยกันถึงเรื่องของโบราณชิ้นหนึ่ง ที่เชษฐา เอามาให้อัคนดู เพราะอัคนีเป็นนักโบราณคดี ระหว่างทางสโรชินีได้คุยให้เชษฐาฟังถึงเรื่องวิญญาณ กรรมดีกรรมชั่วที่คนเราก่อขึ้นไว้ เมื่อตายแล้วก็จะต้องชดใช้กรรมที่ก่อเอาไว้ แต่เชษฐาไม่เชื่อเพราะขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ที่ตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ เมื่ออัคนีได้พบกับสโรชินี ก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่า ได้เคยพบสโรชินีมาก่อน เขาเกิดอาการตาพร่า มองเห็นสโรชินีเป็นคนอื่นอยู่...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. พยานบาป

  ทิตยาภาพยนตร์ เสนอ… ความรักคือดอกไม้ ความใคร่คือยาพิษ เด็กไม่มีความผิด จึงต้องถูกตราหน้าว่าเป็น... พยานบาป ของ แมน สุปิติ 35 ม.ม.สโคป-สี-เสียงในฟิล์ม ยอดชาย เมฆสุวรรณ ภาวนา ชนะจิต มานพ อัศวเทพ ดวงนภา อรรถพรพิศาล สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ชนะ ศรีอุบล, วิไลวรรณ วัฒนพานิช และ ด.ช.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ องุ่น ประศาสน์วินิจฉัย อำนวยการสร้าง...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. พ่อจอมโวย

  อภิวัฒน์ภาพยนตร์ เสนอ เสียงหัวเราะไม่เป็นพิษเป็นภัย แต่เสียงหัวเราะจากที่ใดๆไม่ดังเท่าใน พ่อจอมโวย สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต ศศิมา สิงห์ศิริ นำแสดง ร่วมด้วย วิทยา สุขดำรงค์, มารศรี อิศรางกูร, เทิ่ง สติเฟื่อง, เลิศลักษณ์ กุมุทมาโนช, โขน ศักดิ์สิทธิ์, ประพิศ พราวพรรณ ขอแนะนำดาราจากแฟชั่นชาย สัญชัย วิไลลักษณ์ ชุติมา สุวรรณรัต-สวาท รัตนสาสน์ กำกับการแสดง เฉลิม บุตรบุรุษ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. ผู้ชายขายตัว

    ผู้ชายขายตัว ข้อความบนใบปิด ก.เจริญภาพยนตร์ เสนอผลงานครั้งแรก ขอเชิญพบกับความระทึกใจ เมื่อ กรุง ศรีวิไล ขายตัว รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูล สยิว..สุดเสียว..ใน ผู้ชายขายตัว ของ สันติ เศวตวิมล กรุง ศรีวิไล อโนมา ผลารักษ์ รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูล พบ ดามพ์ ดัสกร แสดงนำ “วารินทร์” กำกับการแสดง ราม ทิพย์รส สร้างบทภาพยนตร์ สำราญ เจริญผล...

  Our Rating:
  Your Rating:
Page 3 of 6«12345»...