Reviews

 1. ปล้นอเมริกา

  ปล้นอเมริกา (2520) ฐานิสสรภาพยนตร์ โดย สุวิทย์ ชุติพงษ์ สร้าง “จบประชาบาล ไม่เคยเรียนนอกเพราะยากจน” แต่ข้า.. ปล้นอเมริกา HI-JACK ของ พ.ต.ต.ประชา พูนวิวัฒน์ สมบัติ เมทะนี กำกับการแสดง แสดงนำโดย สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ อุมา ไอยทิพย์ กำธร สุวรรณปิยะศิริ, ครรชิต ขวัญประชา, มานพ อัศวเทพ, ทาริกา...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. ปลาบู่ทอง 2508

  ปลาบู่ทอง (2508) เทพกรภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอ ปลาบู่ทอง ไชยา สุริยัน ภาวนา ชนะจิต สมควร กระจ่างศาสตร์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ปรียา รุ่งเรือง, ชาย เมืองสิงห์ นำ เนรมิต กำกับการแสดง กิติมา เศรษฐภักดี อำนวยการสร้าง รัตน์ เศรษฐภักดี อำนวยการถ่ายภาพ เทวิน ถ่ายภาพ เอวันฟิล์ม จัดจำหน่าย *เกร็ด -ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์  ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. ทับสมิงคลา (อินทรีแดง)

  ทับสมิงคลา (2505) วชิรนทร์ภาพยนตร์ เสนอ มิตร ชัยบัญชา อมรา อัศวนนท์ อนุชา รัตนมาลย์ อินทรีแดง ตอน… ทับสมิงคลา ของ เศก ดุสิต จรูญ สินธุเศรษฐ์, อุษา อัจฉรานิมิต, พร ไพโรจน์, น้ำเงิน บุญหนัก, วิน วันชัย, พงษ์ลดา พิมลพรรณ

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. 10 คงกระพัน

  10 คงกระพัน (2527) พรพระพรหม ภูมิใจเสนอ มหาเฮง มหามันส์ มหาฮา มหาสนุก วัชระ กำกับ 10 คงกระพัน ปิยะ ตระกูลราษฎร์ ทวนธน คำมีศรี สินจัย หงษ์ไทย ลักษณ์ อภิชาติ ส.อาสนจินดา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ภิญโญ ปานนุ้ย, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, สมชาติ ประชาไทย, ศศิธร ปิยะกาญจน์, พิภพ ภู่ภิญโญ,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. อวสานอินทรีแดง

  อวสานอินทรีแดง ดุสิตภาพยนตร์ภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอ อวสานอินทรีแดง จากบทประพันธ์ของ เศก ดุสิต นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปรียา รุ่งเรือง, วรรณา แสงจันทร์ทิพย์, พร้อมด้วย เยาวเรศ นิสากร, จรูญ สินธุเศรษฐ์, พร ไพโรจน์, ไสล พูนชัย, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, พีระพล ปิยะวรรณ, ปฐมชัย ชมศรีเมฆ, สถาพร...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. ปางรัก

  ปางรัก (2528) CK โปรโมชั่น เสนอ ความรักเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อไหร่ เพราะเหตุใด ไม่มีใครหยั่งรู้ได้ พระพรหมเท่านั้นที่เป็นผู้ลิขิต ชีวิตหญิงชายให้มาคู่กัน เป็นบุญกรรมที่ทำร่วมกันมาแต่ปางหลัง ยังให้เกิดเป็น… ปางรัก ของ ช่อลัดดา สรพงศ์ ชาตรี อภิรดี ภวภูตานนท์ พรพรรณ เกษมมัสสุ นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ลักษณ์ อภิชาติ, มารศรี อิศรางกูร, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, กุ๊กไก่, สมานชัย...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. ปีศาจดำ (อินทรีแดง)

  ปีศาจดำ ดุสิตภาพยนตร์ เสนอ เมื่อวายร้ายอาละวาด อินทรีแดงก็ผงาดฟ้า ปีศาจดำ บทประพันธ์ของ เศก ดุสิต นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ ชนะ ศรีอุบล, กิ่งดาว ดารณี, ทักษิณ แจ่มผล, อนุชา รัตนมาลย์, รุจน์ รณภพ, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ ร่วมด้วย ชนินทร์ นฤปกรณ์, พร ไพโรจน์, เชาว์ แคล่วคล่อง, ชุมพร...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. ขอความรักบ้างได้ไหม

  ขอความรักบ้างได้ไหม ของ พิบูลย์ศักดิ์ ละครพล ผลงานภาพยนตร์ของ อภิชาติ โพธิไพโรจน์ บทภาพยนตร์ อภิชาติ โพธิไพโรจน์ นำแสดงโดย นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร ปวีณา ชารีฟสกุล แฟรงค์ อนิรุทธิ์, ปัญญากิจ ทับทิม, ศิริพงษ์ บัณฑิตตานนท์, นัยนา มณีเทศ นักแสดงเกียรติยศ สุเชาว์ พงษ์วิไล กำกับภาพ สุทศ เรืองจุ้ย ช่วยกำกับการแสดง วรพจน์ โพธิเนตร, สุวดี ชอบธรรม...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. จ้าวอินทรี

  จ้าวอินทรี รามาภาพยนตร์ สร้าง อินทรีแดงผงาดฟ้าอีกครั้งหนึ่งแล้ว ใน จ้าวอินทรี บทประพันธ์ของ เศก ดุสิต มิตร ชัยบัญชา พิศมัย วิไลศักดิ์ นำขบวนดาราชั้นแนวหน้า ร่วมเชือดบทให้เข้มข้น… สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, อนุชา รัตนมาลย์, พร ไพโรจน์, สุวิน สว่างรัตน์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, ไสล พูนชัย, ปรียา รุ่งเรือง, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ทศ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. ขุมทองแม่น้ำแคว

  ขุมทองแม่น้ำแคว (2528) ดารากรภาพยนตร์ โดย แสนสุข อินทรพรหม ยิ่งใหญ่ที่สุด เมื่อ 4 ประเทศร่วมทุนสร้างกว่า 10 ล้าน ขุมทองแม่น้ำแคว สรพงศ์ ชาตรี อภิรดี ภวภูตานนท์ ไชยา สุริยัน หยังกวง, หลีเจ้ยหยง, เจ้นเสียงลี่, ลีเฉียซิง, ตรีนุช ทิมเจริญ, รัศมี, ล้อต๊อก, พิภพ ภู่ภิญโญ, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์, เมฆ เมืองกรุง, ถวัลย์...

  Our Rating:
  Your Rating:
Page 1 of 23512345»102030...