Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

รําเพย ณ นคร

เชิงทะเล

เชิงทะเล ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมดา) / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 29 พฤษภาคม 2496 ที่โรงหนัง พัฒนากร นักแสดง รําเพย ณ นคร เค้าเรื่อง “เรื่องจริงที่ครึกโครมในหน้าหนังสือพิมพ์ ตอนผู้ยิ่งใหญ่เบ่งใส่ชาวประมง” ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2496  ...

ลูกผู้ชาย 2495

ลูกผู้ชาย ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ 29 พฤษภาคม 2495 ฉายที่ ศรีอยุธยา ผู้ประพันธ์ มนัส จรรยงค์ เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ไทยชีวิตของลูกชาวนาที่มีมานะอดทน สร้างตัว สร้างสกุล เป็นคติน่าเลื่อมใส” นักแสดง เชาว์ แคล่วคล่อง, สาลี สมคะเน, รําเพย ณ นคร ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 30 พฤษภาคม...