Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

กมล นรพัลลภ

ชอนกาเหว่า

ชอนกาเหว่า ชอนกาเหว่า ฟิล์ม 35 มม.? / ขาวดํา / พากย์  18 ตุลาคม 2489 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง บูรพาศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กํากับ พรานบูรพ์ ผู้ถ่ายภาพ ฉลาง ประสงค์ผล ผู้ลําดับภาพ ฉลาง ประสงค์ผล ผู้พากย์ ทิดเขียว เรื่องย่อ เพราะความเหลวแหลกของ ประเวศ ทําให้เขาถูก นายประวัติ ผู้เป็นบิดา เฉดหัวออกไปจาก บ้าน ประเวศจึงต้องออกรอนแรมไปยังหมู่บ้านชอนกาเหว่า...

แดนคนเดน

แดน คนเดน 35 มม. / ขาวดํา / พากย์ ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง บูรพาศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กํากับ พรานบูรพ์ ผู้พากย์ “ทิดเขียว” เรื่องย่อ ในตําบลทุ่งพญาลอ มีชาวนาสอง ครอบครัวทํานาอยู่ใกล้ ๆ กัน พ่อของ ทับ และเทียบ มัก จะมีปากเสียงเรื่องการล้ําเขตการทํานากับพ่อของ เครือ อยู่เสมอ จนกระทั่งวันหนึ่ง ทั้งสองมีปากเสียงกันอย่าง หนักจนพ่อของเครือพลั้งมือฆ่าพ่อของทับเสียชีวิต ทับ ตรงดิ่งไปที่บ้านเครือด้วยความโกรธแค้น และกระหน่ํายิง...