Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

เวลาในขวดแก้ว

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เวลาในขวดแก้ว (2534)
เวลาในขวดแก้ว
VN วี.เอ็น.โปรดักชั่น
นัต หนิง ป้อม จ๋อม ชัย เอก…
ที่โลดแล่นอยู่ในสังคมจริงวันนี้
เวลาในขวดแก้ว
นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร, วาสนา พูนผล, ปวีณา ชารีฟสกุล,
จิตโสภิณ ลิมปิสวัสดิ์, มยุรา ธนะบุตร, จรัล มโนเพ็ชร,
วรสิทธิ์ ชีพสาธิต, อภิชาติ ติ๋วตระกูล, สืบ บุณยรัตพันธุ์
ประยูร วงษ์ชื่น อำนวยการสร้าง
วิเชียร เรืองวิชญกุล กำกับภาพ
ประภัสสร เสวิกุล บทประพันธ์
ประยูร วงษ์ชื่น-อมรศรี เย็นสำราญ-อนุกูล จาโรทก
กำกับการแสดง

รางวัลสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 จำนวน 4 รางวัลคือ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, นำหญิงยอดเยี่ยม (ปวีณา ชารีฟสกุล), บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (อมรศรี เย็นสำราญ), เพลงนำยอดเยี่ยม (วงบัตเตอร์ฟลาย) รางวัลสมาพันธ์ฯ นี้ตอนจัดครั้งแรกๆไม่มีชื่อของตัวรางวัล ภายหลังเรียกว่า รางวัลสุพรรณหงส์
-ได้รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง 2 รางวัลคือ นำหญิง (ปวีณา ชารีฟสกุล) และสมทบหญิงยอดเยี่ยม (มยุรา ธนะบุตร)

 

 

 


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Reviewed by admin on 26 กรกฎาคม 2019