เพื่อนรัก 2509

เพื่อนรัก 2509
จินดาวรรณภาพยนตร์
“ศิริ ศิริจินดา” ผู้กำกับการแสดง
ซึ่งท่านเคยเชื่อมือในการปั้นดารามาแล้ว
ขอเชิญท่านชมบทบาทการแสดง
ของเพชรดาราคนใหม่
“รักชนก จินดาวรรณ”
เพื่อนรัก
จากเรื่องเดิม “แก้วลืมคอน”
บทประพันธ์และละครวิทยุ
ของ “เสนีย์ บุษปะเกศ”
มิตร ชัยบัญชา รักชนก จินดาวรรณ
พร้อมด้วย เพชร พิศณุ, ขวัญใจ สะอาดรักษ์,
ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ปรียา รุ่งเรือง,
มาลี เวชประเสริฐ, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, เมืองเริง ปัทมินทร์,
ไฉน, สุวิน สว่างรัตน์, วงทอง ผลานุสนธิ์, วนิดา,
ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ทรงวุฒิ, ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร,
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, แอ๋, ทองฮะ, แป๊ะอ้วน, ดาวน้อย ดวงใหญ่,
ชื้นแฉะ, ยรรยงค์, ประสาน,  ชาย
ชมการแสดงครั้งสุดท้าย ของ ชรินทร์ นันทมาคร
อนันต์ ชลวนิช ดำเนินงาน
วงทอง ผลานุสนธิ์ อำนวยการสร้าง
อนุศักดิ์ เจนจรัสสกุล ถ่ายภาพ
ศิริ ศิริจินดา กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

Reviewed by admin on 24 กันยายน 2018

Leave a Reply