Our Rating
Your Rating

เจ้าแม่

  เจ้าแม่ (2519)

  อรัญญา นามวงษ์ เป็น
  เจ้าแม่

  เจ้าแม่
  คำพูดของเธอ คือประกาศิต ชี้ชะตาชีวิตคนทั้งเมือง
  สมบัติ เมทะนี
  เป็นผู้ต่อต้านอิทธิพลของเธออย่างถวายหัว
  ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย และ ฉลวย ศรีรัตนา สร้าง-กำกับ
  ร่วมด้วย อดุลย์ ดุลยรัตน์, สุริยา ชินพันธ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์,
  เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ภูมิ พัฒนายุทธ, สมจินต์ ธรรมทัต, บู๊ วิบูลย์นันท์
  สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
  *เกร็ด
  -ใบปิดวาดโดย บรรหาร
  -เป็นผลงานสร้างและกำกับเรื่องแรกของม.จ.หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวบู๊ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ต่อมาท่านจึงเปลี่ยนเป็นแนวรักโรแมนติกของหนุ่มสาว ทุกเรื่องเน้นทิวทัศน์สวยงามและเพลงไพเราะ และประสบความสำเร็จมากมายหลายเรื่อง

  Reviewed by admin on 15 มิถุนายน 2018

  Leave a Reply