Login | Register
Lost Password

A password will be emailed to you.

 

เจ้าสาวนักเลง
ชัยแอนด์ชาโปรดักชั่น ขอประกาศศักดาความยิ่งใหญ่!
เจ้าสาวนักเลง

เจ้าสาวนักเลง
ทูน หิรัญทรัพย์ ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง ทวนธน คำมีศรี
พิศมัย วิไลศักดิ์, อำถา ภูษิต, อาวุธ พิทักษ์พงศ์,
สมศักดิ์ ชัยสงคราม, พิภพ ภู่ภิญโญ, นรา นพนิรันดร์,
ดู๋ ดอกกระโดน, ดอน จมูกบาน, สมชาย สามิภักดิ์,
ทูล, โกร่ง กางเกงแดง, วาสนา, อำนวย ศิริจันทร์
ขอแนะนำนางเอกสาวดาวรุ่งดวงใหม่ รัศมี เทวา
เกหลง เก่งทุกทาง อำนวยการสร้าง
ฐิติวัฒน์ หลังนาค ถ่ายภาพ
สุรชา มีคุณสุต ผู้ช่วยผู้กำกับ-บทภาพยนตร์
เชาว์ มีคุณสุต กำกับการแสดง
ดีเดย์โปรดักชั่น จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Facebook Comments
Reviewed by admin on 15 June 2018

Leave a Reply

Close