Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

เก่งจริงนะแม่คุณ

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เก่งจริงนะแม่คุณ
เก่งจริงนะแม่คุณ
สมประสงค์ภาพยนตร์ ขอเสนอ
ชีวิตรัก ริษยา กุ๊กกิ๊ก เฮฮา
ถ้าคุณจะเก่ง ถ้าเธอจะกล้า ต้องให้ได้สมญาว่า
เก่งจริงนะแม่คุณ
ยุรนันท์ ภมรมนตรี สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์ อนุสรณ์ เดชะปัญญา
มาริสา อุดมพร, ด.ช.กริ๊ฟ ยุรนันท์ 2, มารศรี,
ทัศนีย์, ลดาวัลย์, นภาพร หงสกุล,
ฉกาจ, สมยศ, บังเละ, จุ๋ม อึ่งอ่าง
ประสงค์ พ่วงดี กำกับการแสดง
ปราศรัย กีรกะจินดา ประพันธ์บท
เอกรินทร์ บทภาพยนตร์
ประสิทธิ์ นิลแสง สคริ๊บบท
ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ
บุญลือ แย้มวงศ์ศรี อำนวยการสร้าง
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

 

 

 


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Reviewed by admin on 19 มิถุนายน 2019