Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

หมามุ่ย

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

หมามุ่ย (2524)
หมามุ่ย
นพพรภาพยนตร์
ขนความขบขัน มันแสบทรวง สนุกหายห่วง!
เกามันคันกว่าใบตำแย แน่กว่าตัวบุ้งคัน
เป็นอาวุธลับที่เหนือชั้น…มันคือ…!!
หมามุ่ย
ของ เพาพงา
พนม นพพร อำนวยการสร้าง-กำกับการแสดง
สรพงศ์ ชาตรี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
สุพรรษา เนื่องภิรมย์ สุริโย มโนรมย์
นพดล ดวงพร, ไกรลาศ เกรียงไกร, ลักษณ์ อภิชาติ,
บู๊ วิบูลย์นันท์, โพธิ์ขวัญ, โอเลี้ยง,
เสกสรร ภู่ประดิษฐ์, วิชาญ
ดารารับเชิญ
นันทนา ฉวีวงศ์, ยอด ธงชัย, เขยใหม่ เมืองยศ,
สุจิน อรุณวรณ์, สมศักดิ์ รอดเกษม
วิวัฒนา เทพรักษา-จีรัง เกษโสภา สร้างบท
ฟัง 5 เพลงฮิตจากวงแฮมเมอร์
สถาพร นิลเลื่อม ดำเนินงานสร้าง
วิวัฒนา เทพรักษา ถ่ายภาพ
จีรัง เกษโสภา ผู้ช่วยกำกับ
“ไอ้โอ” ตัดต่อ-ลำดับภาพ
เสกศิลป์ จิตกิจ ธุรกิจ
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Reviewed by admin on 15 พฤศจิกายน 2018