Our Rating
Your Rating

สเว็ตเตอร์สีแดง 2527

    สเว็ตเตอร์สีแดง (2527)

    เทพศิลป์ภาพยนตร์ เสนอ
    สเว็ตเตอร์สีแดง

    สเว็ตเตอร์สีแดง
    ของ ส.อาสนจินดา
    เมื่อไอ้หนุ่มบ้านนอกหลงรักลูกสาวรัฐมนตรี
    เขามอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามี แม้กระทั่งชีวิตของเขาให้กับหล่อน
    แต่หล่อนกลับตอบแทนเขาเพียง
    เสื้อสเว็ตเตอร์สีแดงตัวแดง มันคุ้มกันไหม?
    คนอกตัญญูไม่รู้บุญคุณคน ห้ามดูหนังเรื่องนี้เด็ดขาด
    สรพงศ์ ชาตรี วจี อรรถไกวัลวที
    ธิติมา สังขพิทักษ์, ปรัชญา อัครพล, พิศมัย วิไลศักดิ์, เป็ด เชิญยิ้ม
    และดารารับเชิญ ยอดชาย เมฆสุวรรณ, วันชัย โรจน์แสงรัตน์
    พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที กำกับการแสดง
    ส.อาสนจินดา-บรรเจิด ทวี สร้างบท
    วิเชียร เรืองวิชญกุล ถ่ายภาพ
    วัชรี อรรถไกวัลวที อำนวยการสร้าง
    เทพศิลป์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

    -ใบปิดวาดโดย POJ

    – สเว็ตเตอร์สีแพง พ.ศ. 2499

    Reviewed by admin on 06 มิถุนายน 2018

    Leave a Reply