Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

สามชุก

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เรื่องย่อ สามชุก

ท่ามกลางปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดอย่างหนักไปทั่วทุกท้องที่ของประเทศ รวมถึงชุมชนเล็กๆ อย่างอำเภอสามชุก เด็กนักเรียน 7 คน ที่ชีวิตกำลังอยู่ในวัยสดใส สนุกสนาน มีความฝันและความรัก แต่วันนี้พวกเขาต่างต้องเผชิญกับปัญหา โดยแต่ละคนไม่สามารถหาทางออกได้ ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พวกเขากำลังตกนรกทั้งเป็นด้วยการถลำลึกไปกับวังวนของยาเสพติด สังคมรุมประณาม

เด็กที่กำลังหลงทาง ครูธรรมดาคนหนึ่งกล้าที่จะลุกขึ้นประกาศกับสังคมว่าเด็กทั้ง 7 เป็นเพียงเหยื่อของความเสื่อมในสังคมเท่านั้น ครูผู้นี้ได้ต่อสู้เคียงข้าง และพยายามเข้าถึงปัญหาของเด็กแต่ละคน ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะนำพาเด็กทั้ง 7 คนลุกขึ้นยืนได้ใหม่อีกครั้ง

นี่คือการตีแผ่เรื่องจริงในซอกมุมเล็กๆ มุมหนึ่งในสังคมไทย ของครูกับลูกศิษย์อีก 7 คน ที่ปลุกกระแสชุมชนให้ลุกฮือขึ้นมาต่อสู้กับปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เนื่องจากพิษภัยของมันนั้นมหาศาลนัก นอกจากทำให้ผู้เสพได้รับความทุกข์ทรมานแล้ว ยังเป็นที่มาของการก่ออาชญากรรมขั้นรุนแรงด้วย

นักแสดง
ปรเมศร์ น้อยอ่ำ
วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ
วงศ์ตะวัน ชีวิน
ธนาภา ชีพนุรัตน์
ธีรภัทร์ แย้มศรี
พิเชษฎ์พงษ์ โชคประดับ
อำนาจ บัวปรอด
พงศธร ศรีบุญเพ็ง
ศุภณัฐ มีสมศักดิ์
ณัฐชนน ศุภลักษณ์
นวพล เจริญธรรมรักษา
จารุวรรณ สมตัว
สิริกานดา บุญธรรม
ปานไพลิน เนตรเพชร
จินดารัตน์ โสภาศรีพันธ์
ณัฐพล วงษ์วิหค

ความยาว: 120 นาที

ทีมงานสร้าง : ดราม่า (แนวภาพยนตร์) / บริษัท แปซิฟิคไอส์แลนด์ ฟิล์ม จำกัด (บริษัทผู้สร้าง-จัดจำหน่าย) / อนันต์ รักษาศรี, สุรชัย วาสนพิชัย (อำนวยการสร้าง) / ธนิตย์ จิตนุกูล (กำกับภาพยนตร์) / ยศพงษ์ ผลทรัพย์ (บทภาพยนตร์) / พีระพันธ์ เหล่ายนตร์ (กำกับภาพ) / นภดล กำดวง, พีระพันธ์ เหล่ายนตร์, ยรรยงค์ เหล่าธนาสิน (ตัดต่อภาพ) / ยรรยงค์ เหล่าธนาสิน (ออกแบบงานสร้าง) / สมพร สิริชวลิต, ณรงค์ บุญมาก (กำกับศิลป์) / ศศิธร ขุนทิพย์ (ออกแบบเครื่องแต่งกาย) / ลิ้นจี่ (ดนตรีประกอบ) / วัลลภ แสงจ้อย (แอ็คติ่งโค้ช), รักศักดิ์ แอนดริส (แต่งหน้า) / มยุรี ถอสูงเนิน (ทำผม)

Reviewed by admin on 20 มิถุนายน 2018