Our Rating
Your Rating

ลาวแพน

  ลาวแพน (2511)
  ลาวแพน
  โปรดเก็บน้ำตาของท่าน ไว้ให้กับ…
  ภาพยนตร์ฟิล์มสยาม เสนอ 7 ตุ๊กตาทองใน
  ลาวแพน
  ของ วิจิตร สุวรรณสันต์
  สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต เมตตา รุ่งรัตน์
  น้ำเงิน บุญหนัก, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, รุจิรา-มารศรี อิศรางกูร,
  วิน วิษณุรักษ์, จุรีรัตน์, สุวิน สว่างรัตน์, เมืองเริง ปัทมินทร์,
  ทองฮะ, หม่อมชั้น พวงวัน, ยรรยงค์, นิดหน่อย
  ประสพ ปิ่นน้อย กำกับการแสดง
  กวี คงกระพัน ถ่ายภาพ
  ประสพ ปิ่นน้อย-มานพ มิ่งขวัญ อำนวยการสร้าง
  สนั่นศิลป์ จัดจำหน่าย
  *ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

  Reviewed by admin on 08 มิถุนายน 2018

  Leave a Reply