Our Rating
Your Rating

พยอมไพร

  ดาราทองฟิล์ม เสนอ
  พยอมไพร

  พยอมไพร
  ของ แม่อนงค์
  อุเทน บุญยงค์ นัยนา ชีวานันท์
  มานพ อัศวเทพ รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร
  ภูมิ สีหราช, ถนอมศรี พ่วงเงิน, ด.ช.เอ๋-ด.ช.อวม,
  หนุ่ย นิรนาม, รังสรรค์ สุริยา
  อภิชาติ กิตติสุวรรณ อำนวยการสร้าง
  วีนัส พยัคฆชาติ กำกับการแสดง
  มนัส โตเพาะญาติ ถ่ายภาพ
  เตมีย์ วิทยะ สร้างบท
  อุไร ศิริสมบัติ ฝ่ายศิลป์
  *ใบปิดวาดโดย ชวนะ

  Reviewed by admin on 12 มิถุนายน 2018

  Leave a Reply