Our Rating
Your Rating

นางแบบมหาภัย

  นางแบบมหาภัย (2519)
  นางแบบ
  ม.จ.ชาตรีเฉลิมยุคล สร้าง-กำกับ
  เบื้องหลังความสวยงามนั้น ใครจะรู้ว่ามีอไรซ่อนเร้นอยู่ ใน…
  นางแบบมหาภัย
  ความรักนะเหรอคะ เชยสส์ซะแล้ว
  ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ สรพงศ์ ชาตรี สมภพ เบญจาธิกุล
  พบนางเอก “เจมส์บอนด์ 007” เจน ซีมัวร์
  เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ชูศรี มีสมมนต์
  พร้อมด้วยนางแบบชื่อดัง
  นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย

  -ใบปิดวาดโดย บรรหาร

  Reviewed by admin on 12 มิถุนายน 2018

  Leave a Reply