Login | Register
Lost Password

A password will be emailed to you.

 

“แม้สิ้นลม สิ้นใจ ฤาจะสิ้นอาลัย สิเนห่า”
“ความตายมิอาจพรากหัวใจรักแห่งนาง”
“จำพรากจากผัวรัก ประหนึ่งน้ำตานางดั่งสายเลือด”

นางนาก ใบปิด 2

นักแสดง:
อินทิรา เจริญปุระ …. นางนาก
วินัย ไกรบุตร …. มาก
ปราโมทย์ สุขสถิตย์
พัชริญา นาคบุญชัย
บุญส่ง อยู่ยั่งยืน
ประชา ถาวรเฟีย

 

Facebook Comments
Reviewed by admin on 13 July 2018

Leave a Reply

Close