ทุ่งรวงทอง (2522)
ทุ่งรวงทอง
อารีย์รัตน์ภาพยนตร์ อำนวยการสร้าง
สมาน คัมภีร์ กำกับการแสดง
ทุ่งรวงทอง
ปิยะ ตระกูลราษฎร์ นิรัชรา รัชกุล สุรชัย สมบัติเจริญ
ภูมิ พัฒนายุทธ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กาญจนา บุญประเสริฐ,
เมตตา รุ่งรัตน์, บุศรา นฤมิตร
เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ
พี 78 จัดจำหน่าย

Reviewed by admin on 15 มิถุนายน 2018

Leave a Reply