Our Rating
Your Rating

ทำไมถึงต้องเป็นเรา

  ทำไมถึงต้องเป็นเรา
  ทำไมถึงต้องเป็นเรา
  ภาพยนตร์ธงชัยและเพื่อน
  โดย ธงชัย พงษ์อำพันธ์ เสนอ
  ชีวิตรักของหนุ่มสาวที่ต้องเดินอยู่ในกรอบของประเพณี
  ทานทัต วิภาตะโยธิน กำกับการแสดง
  ทำไมถึงต้องเป็นเรา
  ของ…ปาริชาติ
  นำลีลาใหม่ ของ 2 ผู้แสดงหน้าใหม่
  ปืนไทย เสาเวียง จริยา วิภารัตน์ พบ
  นัยนา ชีวานันท์ พร้อมด้วย ไพโรจน์ ใจสิงห์
  มานิต พลอนันต์ ถ่ายภาพ
  สนั่น นาคสู่สุข ที่ปรึกษา
  ธงชัย พงษ์อำพันธ์ อำนวยการสร้าง
  พี.78 โปรดั๊กชั่น จัดจำหน่าย
  *ใบปิดวาดโดย SUPER TEAM

  Reviewed by admin on 15 มิถุนายน 2018

  Leave a Reply